Powrót

250 mln zł na specjalistyczny sprzęt PLK - bezpieczne przejazdy koleją

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”, ujęty jest w Krajowym Programie Kolejowym. W ramach inwestycji zakupiony zostanie sprzęt diagnostyczny do oceny elementów infrastruktury kolejowej oraz specjalistyczny sprzęt techniczny, który wzmocni zespoły kolejowego pogotowia technicznego, odpowiedzialne za szybkie usuwanie ewentualnych usterek. Planowany jest sprzęt typu wózki samojezdne wyposażone m.in. w urządzania hydrauliczne i pojazdy pomiarowe do badania toru oraz ciężki sprzęt do naprawy toru. 

Nowy sprzęt to bezpieczne i punktualne podróże. PLK zapewni szybsze naprawy na torach i ograniczenie przerw w kursowaniu pociągów. Nowe wyposażenie pozwoli także na jeszcze lepsze utrzymanie linii dzięki bieżącej i precyzyjnej ocenie stanu technicznego elementów infrastruktury. Wśród rozpatrywanego do zakupu sprzętu są m.in.: samojezdny pojazd spalinowy do badań defektoskopowych szyn, wózek wyposażony w żuraw hydrauliczny, sprzęt zmechanizowany, skrzynia ładunkowa do przewożenia materiałów nawierzchniowych oraz  dodatkowe oprzyrządowanie (m.in. pług odśnieżny, kosiarka rotacyjna na wysięgniku), a także podbijarka torów.

We wrześniu PLK ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności, które szczegółowo określi zakupy.


Program Poprawy Bezpieczeństwa

Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa to efekt konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Program to ponad 200 inicjatyw w 4 obszarach: działania pracownicze, np. szkolenia; techniczne, np. zakup pojazdów diagnostycznych, specjalistycznego sprzętu technicznego i nowoczesnych urządzeń łączności; organizacyjne, np. analiza systemu bezpieczeństwa i jego optymalizowanie; inwestycyjne: modernizacja torów, rozjazdów i przejazdów. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239