Powrót

18 Krajowy Kongres Kolejarzy Esperantystów

Uroczyste otwarcie nastąpiło w auli zwanej „Białą Salą” Miejskiego Ośrodka Kultury  przy udziale zaproszonych gości m.in. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach Andrzeja Kmiecia oraz prezesa Polskiego Związku Esperantystów Stanisława Mandraka. W czasie otwarcia uhonorowano grafika siedleckiego Mirosława Andrzejewskiego za bezinteresowny wkład w ozdabianie biuletynu kolejarzy esperantystów „Verda Lumo”. Otwarcie uświetnił występ mieszanego chóru z repertuarem pieśni w języku esperanto, prowadzonego przez lidera siedleckich esperantystów Józefa Dumę.

            Po otwarciu Kongresu goście oprowadzeni przez przewodniczkę-esperantystkę Dorotę Mączkę zwiedzili liczne zabytki grodu nad Liwcem. Wieczorem wysłuchali relacji Jidricha Tomiszka głównego delegata Międzynarodowej Federacji Kolejarzy Esperantystów popartej multimedialną prezentacją ze światowego Kongresu Kolejarzy Esperantystów Esperantystów Szanghaju.

W sobotę rano grupa wyruszyła rano na wycieczkę – najpierw do Mińska Mazowieckiego, gdzie zwiedziła najnowocześniejsze w Polsce Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym. Przewodnikiem po „królestwie ruchu” był z-ca naczelnika Sekcji Eksploatacji w Siedlcach Roman Miszczak. Podziw wzbudziły też zabudowane w obszarach leśnych unikalne urządzenia odstraszania zwierząt. W dalszej części goście zwiedzili skansen-Muzeum w Suchej, co połączone było z ogniskiem i śpiewem esperanckich piosenek. W trasie powrotnej do Siedlec przewodnik Dorota Mączka opowiadała o czasach powstania styczniowego i bitwie pod Węgrowem oraz o kościele Opatrzności Bożej w Mokobodach. Ostatniego dnia mocne wrażenie na gościach wywarły bogate pamiątki po Ojcu Świętym Janie Pawle II w Muzeum Papieskim powstałym staraniem Adama Kleica. W bogatym w zbiory sztuki sakralnej Muzeum Diecezjalnym szczególnie działał na wyobraźnię jedyny w Polsce obraz malarza El Greco – „Ekstaza św. Franciszka”.

Tym muzealnym akcentem w niedzielne popołudnie zakończono Kongres Kolejarzy Esperantystów.