Powrót

175 mln euro na modernizację Rail Baltica

- Jest to projekt o prawdziwie europejskim wymiarze i z silnym naciskiem na działania na rzecz klimatu. Jesteśmy zadowoleni z zawarcia umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ponieważ dzięki tej inwestycji poprawi się jakość i wzrośnie częstotliwość usług przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce, co przyczyni się do znacznych oszczędności energii i obniżenia poziomu emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego - powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność banku w Polsce. 

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystują środki uzyskane z EBI na poprawę komfortu podróży i sprawności przewozów towarowych m.in. w ramach projektu Rail Baltica - ważnego transeuropejskiego korytarza transportowego. PLK realizują Krajowy Program Kolejowy wart ponad 66 mld zł, który istotnie usprawni system transportowy i wzmocni konkurencyjność kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dwa odcinki Rail Baltica zatwierdzone do realizacji w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) na lata 2014-2020. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 2,7 mld zł.  

W ramach prac na odcinku Sadowne - Czyżew i Czyżew – Białystok zmodernizowanych będzie 106 km linii kolejowej. Wybudowany zostanie nowy tor na moście nad rzeką Bug, dodatkowy tor na odcinku Prostyń Bug – Małkinia. Wyeliminuje to jedyny odcinek jednotorowy pomiędzy Warszawą i Białymstokiem i cała linia pomiędzy miastami będzie dwutorowa.

Dzięki modernizacji wszystkich odcinków linii z Warszawy do Białegostoku Rail Baltica, pociągi pojadą z prędkością 160 km/h, co skróci czas podróży na trasie z Warszawy do Białegostoku z obecnych 2h 26 min do poniżej 2h. Prace pozwolą także na zwiększenie liczby połączeń, poprawią bezpieczeństwo oraz zwiększą komfort podróżowania. Pasażerowie zyskają 16 wyremontowanych, komfortowych przystanków i stacji z wygodnymi i nowoczesnymi peronami, czytelną informacją i udogodnieniami dla osób o ograniczonej mobilności. 

Inwestycja poprawi również znacząco warunki dla przewoźników towarowych. Dzięki modernizacji linii i zlikwidowaniu ograniczeń prędkości zlikwidowane zostaną tzw. wąskie gardła w korytarzu TEN-T – a pociągi towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h. 

Projekty Sadowne – Czyżew oraz Czyżew – Białystok to kolejne przedsięwzięcia współfinansowane ze środków krajowych i unijnych, efekt współpracy między EBI a PLK. Dotychczas (od 2001 roku) podpisanych zostało z EBI 16 umów na łączną wartość ok. 2,8 mld euro na współfinansowanie i prefinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem grantów Unii Europejskiej. 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją UE, której właścicielem są kraje członkowskie. Bank udziela długoterminowych kredytów na realizację projektów, które przyczyniają się do implementacji celów Unii Europejskiej. Bank wspiera inwestycje kolejowe w Polsce od 25 lat – dzięki kredytom EBI modernizowana jest m.in. infrastruktura kolejowa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci infrastruktury podlegają Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Spółka odpowiada za modernizację linii kolejowych oraz ich utrzymanie (wraz z infrastrukturą), przygotowanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, bezpieczeństwo na sieci kolejowej i prowadzenie ruchu pociągów. Kontakt dla mediów:

EBI
Alicja Chytła, a.chytla@eib.org, tel.: +352 621 459 261
Serwis internetowy EBI: www.eib.org/press – Biuro prasowe: +352 4379 21000 – press@eib.org
Twitter: @EIB

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl
tel. +48 694 480 239

Pliki do pobrania