Powrót

1500 kamer wzmocni bezpieczeństwo na trasie Warszawa - Gdańsk

Dodatkowy system monitoringu wizyjnego na zmodernizowanym odcinku Warszawa - Gdańsk to kolejna inicjatywa PLK, która ma zapewnić większe bezpieczeństwo podróżnym i zapobiegać aktom wandalizmu. Obecnie nad bezpieczeństwem czuwa już 250 kamer na odcinku Warszawa Płudy - Nasielsk. Łącznie blisko 1500 nowych kamer stałych i obrotowych będzie obserwować perony, dojścia do nich, przejścia pod i nad torami oraz windy. Dokładnie widoczne na ekranach będą również obiekty inżynieryjne znajdujące się na całej linii. Monitoring pomoże w powstrzymywaniu i wykrywaniu sprawców niewłaściwych zachowań, prób kradzieży i dewastacji oraz pozwoli na szybkie reakcje ochrony w przypadku pozostawionych bagaży. 

Dodatkowe wsparcie zapewnią centra monitoringu w Warszawie, Iławie i Gdańsku i mobilne centra monitoringu, za pomocą których SOK będzie na bieżąco kontrolowała to, co dzieje się na sieci kolejowej. Całodobowy monitoring umożliwi szybką pomoc medyczną lub działanie służb ochrony. Koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych. Realizacja zadania planowana jest do końca tego roku. 

Obecnie na sieci kolejowej systemem monitoringu wizyjnego objętych jest 114 obiektów związanych z ruchem pasażerów, na których znajduje się prawie 1400 kamer. Każdego dnia zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podróżnym i mieszkańcom oraz wspierają pracę funkcjonariuszy SOK. Monitoringiem wizyjnym objętych jest również ponad 1000 przejazdów kolejowo- drogowych i prawie 130 obiektów i masztów GSM-R. Wraz z prowadzonymi przez PLK modernizacjami liczba miejsc objętych monitoringiem sukcesywnie wzrasta.


Konsekwentnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

Montaż monitoringu na sieci kolejowej to jedna z 200 różnych inicjatyw Polskich Linii Kolejowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei. Stałym elementem jego ulepszania są działania w obszarze technicznym, inwestycyjnym, organizacyjnym i pracowniczym. PLK inwestują w nowoczesny sprzęt i modernizują infrastrukturę kolejową. Zarządca infrastruktury zwiększa liczbę szkoleń pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i doskonali metody pracy. Od dwunastu lat Spółka prowadzi jedną z największych kampanii społecznych w Europie – „Bezpieczny przejazd”, kształtującą właściwe zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom kolej jest bezpiecznym i coraz bardziej atrakcyjnym środkiem transportu.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239