Powrót

12 ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Lubartów - Lublin Północny linii nr 30 Łuków - Lublin Północny

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania:

Zadanie nr 1 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie branży liniowej, drogowej, sanitarnej i budowlanej.

Zadanie nr 2 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej i energetycznej.

Zadanie nr 3 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie branży mostowej.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 44 227 110,00 PLN na trzy zadania w tym:

Zadanie nr 1 – 20 857 110,00 PLN
Zadanie nr 2 – 19 806 690,00 PLN
Zadanie nr 3 – 3 563 310,00 PLN


Wpłynęło 12 ofert, złożonych przez:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUD-MOST” Sp. z o.o.
oferta złożona na zadanie nr 3 na kwotę 6 049 140,00 PLN

2. Konsorcjum : Lider :Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.
Partner: DB Bahnbau Gruppe GMbH,
oferta złożona na zadanie nr 1 na kwotę 39 810 763,14 PLN

3. Skanska S.A., oferta złożona na trzy zadania:
zadanie nr 1 na kwotę 21 761 725,18 PLN,
zadanie nr 2 na kwotę 22 102 349,31 PLN,
zadanie nr 3 na kwotę 4 524 249,64 PLN

4. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o
oferta złożona na zadanie nr 1 na kwotę 25 829 975,40 PLN

5. Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen
oferta złożona na zadanie nr 1 na kwotę 31 836 090,00 PLN

6. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
oferta złożona na zadanie nr 1 na kwotę 27 334 525,85 PLN

7. Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL Sp. z o.o.
Partner: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG. Leonhard – Weiss- uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP w ramach LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG.(Spółka Komandytowa)
oferta złożona na zadanie nr 1 na kwotę 33 008 822,43 PLN

8. KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
oferta złożona na zadanie nr 2 na kwotę 19 803 000,00 PLN

9. Trakcja Polska S.A.,
oferta złożona na trzy zadnia:
Zadanie nr 1 na kwotę 19 739 962,50 PLN
Zadanie nr 2 na kwotę 20 805 450,00 PLN
Zadanie nr 3 na kwotę 8 962 395,00 PLN

10. Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Radom,
oferta złożona na zadanie nr 2 na kwotę 19 790 700,00 PLN

11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o.
oferta złożona na zadanie nr 2 na kwotę 18 264 270,00 PLN

12. APPIA Tomasz Kazalski,
oferta złożona na zadanie nr 1 na kwotę 20 719 350,00 PLN

 

Komisja przetargowa przystąpiła do analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi.

 

 

Informacje dla mediów
Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl