Umowa na realizację programu wieloletniego

Umowa na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"

W dniu 28 grudnia 2023 roku została podpisana Umowa na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” zawarta pomiędzy PLK SA a Ministrem Infrastruktury.

Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 07 listopada 2023 r., który stanowi kontynuację 5-letniego programu pn. „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”.

Umowa określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy i ich rozliczania.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 3 dni,
 • wymóg konsultowania z przewoźnikami zakresu zamknięć torowych udostępnianych odcinków,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej www.zamowienia.plk-sa.pl albo www.platformazakupowa.plk-sa.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez PLK SA elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych zrealizowanych w poprzednim rozkładzie jazdy,
 • obowiązek koordynacji rozkładów jazdy, w szczególności poprzez: skomunikowania, stabilizację między rozkładami rocznymi i zastępczymi, nadawanie równych odstępów czasu odjazdów pociągów z poszczególnych stacji lub przystanków oraz minimalizację czasu przejazdu,
 • wymóg podejmowania działań zmierzających do likwidacji zaległości utrzymaniowych.
Załącznik nr 1
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 159 KB
Załącznik nr 2
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 98 KB
Załącznik 3
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 1 MB
Załącznik 4
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 153 KB
Załącznik 5
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 202 KB
Załącznik nr 6
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 139 KB
Załącznik 7
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 150 KB
Załącznik 8
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 138 KB
Załącznik 8a
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 125 KB
Załącznik 9
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 205 KB
Załącznik nr 9a
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 115 KB
Załącznik 10
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 191 KB
Załącznik 11
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 183 KB
Załącznik 12
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 146 KB
Załącznik 13
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 161 KB
Załącznik nr 14
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 904 KB
Załącznik 15
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 434 KB
Załącznik 17
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 150 KB
Załącznik 18
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 135 KB
Załącznik nr 19
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 185 KB
Załącznik 20
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 161 KB
Załącznik 21
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 904 KB
Załącznik 22
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 248 KB
Załącznik 23
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 664 KB
Załącznik nr 24
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 222 KB
Załącznik 25
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 134 KB
Załącznik 26
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 136 KB
Załącznik 27
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 134 KB
Załącznik 28
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 157 KB

Umowa wieloletnia na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

W dniu 21 grudnia 2018 roku została podpisana umowa z PKP PLK S.A. na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych. 

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
 • wymóg konsultowania z przewoźnikami zakresu zamknięć torowych udostępnianych odcinków,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej www.zamowienia.plk-sa.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez PKP PLK S.A. elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych,
 • obowiązek koordynacji rozkładów jazdy, w szczególności poprzez: skomunikowania, stabilizację między rozkładami rocznymi i zastępczymi, nadawanie równych odstępów czasu odjazdów pociągów z poszczególnych stacji lub przystanków oraz minimalizację czasu przejazdu.
   
Załącznik nr 1
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 76 KB
Załącznik nr 2
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 55 KB
Załącznik nr 4
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 524 KB
Załącznik nr 5
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 682 KB
Załącznik nr 6
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 346 KB
Załącznik nr 7
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 357 KB
Załącznik nr 8
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 336 KB
Załącznik nr 9
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 509 KB
Załącznik nr 9a
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 316 KB
Załącznik nr 10
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 489 KB
Załącznik nr 11
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 482 KB
Załącznik nr 12
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 412 KB
Załącznik nr 13
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 431 KB
Załącznik nr 15
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 730 KB
Załącznik nr 17
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 340 KB
Załącznik nr 18
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 347 KB
Załącznik nr 19
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 585 KB
Załącznik nr 20
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 399 KB
Załącznik nr 21
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 770 KB
Załącznik nr 22
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 543 KB
Załącznik nr 23
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 782 KB
Załącznik nr 25
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 332 KB
Załącznik nr 26
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 532 KB
Załącznik nr 1
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 76 KB
Załącznik nr 2
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 96 KB
Załącznik nr 3
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 224 KB
Załącznik nr 4
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 213 KB
Załącznik nr 1
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 76 KB
Załącznik nr 2
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 98 KB
Załącznik nr 1
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 76 KB
Załącznik nr 2
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 98 KB
Załącznik nr 3
POBIERZ XLSXrozmiar pliku: 14 KB