ZRK-DOM sp. z o.o.

O NAS

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. działa na terenie całej Polski. Spółka zatrudnia najlepszych fachowców. Ich atutem są: długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wysoko wydajnymi maszynami. Gwarantujemy wykonanie prac z założoną, wymaganą przepisami dokładnością. Świadczymy usługi najwyższej jakości. Dowodem na to jest realizowanie przez nas zadań na liniach kolejowych o najwyższych prędkościach.

HISTORIA

Spółka działa nieprzerwanie od 1954 roku. Wcześniej jako Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych - DOM w Poznaniu obecnie pod nazwą Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. Skrót DOM jest odwołaniem do historii stanowiącej fundament obecnie funkcjonującej spółki, która konsekwentnie kontynuuje tradycje wykonywania robót torowych.

Nazwa DOM, nie tylko w Poznaniu, ale w całej branży budownictwa kolejowego, na trwale zapisała się jako synonim wysokiej jakości i nowoczesności świadczonych usług.

Na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” od 1 września 2001 r. prowadzimy działalność gospodarczą w nowej formie prawnej.

2004 rok – to początek drugiego 50-lecia pracy Spółki dla rozwoju, unowocześniania i utrzymania infrastruktury kolejowej w Polsce.

OFERTA

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. posiada doświadczenie w wykonywaniu usług związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, w tym:

 • budową i przebudową linii i stacji kolejowych,
 • remontami bieżącymi i głównymi torów,
 • budową i remontami obiektów inżynieryjnych,
 • podbijaniem toru,
 • oczyszczaniem podsypki,
 • chemicznym usuwaniem roślinności,
 • naprawą, utrzymaniem i budową sieci trakcyjnej,
 • prowadzeniem nadzorów inwestorskich,
 • naprawą, konserwacją i przygotowaniem do rewizji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • świadczeniem usług dźwigami i podnośnikami samochodowo-koszowymi,
 • wynajmem maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych.

Od 2018 r. podążając za potrzebami rynku wyszliśmy poza dotychczasowy zakres działalności obejmujący w większości prace utrzymaniowe w branży torowej. Ekspansywnie wkroczyliśmy na rynek kolejowy związany z projektami inwestycyjnymi. Stałe rozszerzenie kompetencji pracowniczych oraz parku maszynowego umożliwiły rozwój Spółki w poszczególnych branżach, do których zaliczyć można branżę inżynieryjną, elektroenergetyczną, a także sieć trakcyjną. W ostatnich latach firma pozyskała specjalistów (inżynierów) z uprawnieniami budowlanymi w rozwijanych branżach, co pozwoliło powołać:

 • Zespół Robót Nawierzchniowych,
 • Zespół Obsługi Geodezyjnej,
 • Zespół Robót Inżynieryjnych,
 • Zespół Robót Elektroenergetycznych,
 • Zespół Robót Automatyki.

Realizujemy zadania związane z infrastrukturą torową głównie na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.


KONTAKT

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o.
ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań
tel.: +48 61 63 33 659
faks: +48 61 62 82 027
e-mail: sekretariat@zrk-dom.com.pl

www.zrk-dom.com.pl

Galeria zdjęciowa