DOLKOM sp. z o.o.

O NAS

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się naprawami nawierzchni kolejowej w zakresie napraw głównych i bieżącego utrzymania torów i rozjazdów na liniach i stacjach kolejowych. W kilku ostatnich latach prowadzone były również prace rewitalizacyjne poprawiające stan infrastruktury kolejowej.

W jednostce organizacyjnej spółki - Zakład Napraw Maszyn - naprawiamy własne maszyny i sprzęt do robót torowych oraz świadczymy usługi naprawcze dla spółek z Grupy PKP jak również dla podmiotów zewnętrznych.

HISTORIA

DOLKOM sp. z o.o. jest kontynuatorem istniejących od 1954 roku zakładów PKP wykonujących naprawy nawierzchni kolejowej systemem zmechanizowanym. Pierwszym zakładem był powołany z dniem 1 kwietnia 1954 roku Oddział Drogowy Robót Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Pierwszymi maszynami użytkowanymi przez Oddział były ręczne suwnice bramowe SBR do układania torów i podbijarki toru PD 90. Przełomowym wydarzeniem w historii Oddziału były dostawy wysokowydajnych maszyn do robót torowych. Pierwszymi zakupionymi maszynami była oczyszczarka tłucznia OT 400A nr 19 oraz podbijarki toru SLC 06-32 nr 819 i 838.

W latach 70-tych i 80-tych wprowadzono do eksploatacji następne oczyszczarki OT 400, nowego typu podbijarki MD 07-32 oraz poszerzano asortyment użytkowanych maszyn o profilarki toru typu USP, podbijarki do rozjazdów PLM i UNIMAT, podbijarkę toru CSM, stabilizator dynamiczny DGS i profilarki ław torowiska PŁT. Były to nowoczesne maszyny o wysokim poziomie technicznym gwarantujące dużą wydajność pracy.

Z dniem 1 września 2001 roku przekształcono zakład w spółkę, która przyjęła nazwę Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. Od 2006 roku Spółka posiada aktualną strukturę organizacyjną, składającą się z pięciu Sekcji Napraw Infrastruktury, Sekcji Sprzętowo-Transportowej i Zakładu Napraw Maszyn.

Spełniając wymogi ustawy o transporcie kolejowym DOLKOM posiada certyfikat bezpieczeństwa przewoźnika i certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.

Spółka posiada również najnowocześniejsze maszyny do robót torowych: uniwersalną podbijarkę torów i rozjazdów typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic, oczyszczarkę tłucznia RM 80 UHR, zgarniarki tłucznia ZTU 300.01, transportery materiałów sypkich, MFS 120, MFS 100, TMS 40.01 oraz podbijarki CSM i UNIMAT wyposażone w komputery automatycznego sterowania procesem pracy ALC.

Spółka posiada „Świadectwa kompetencji wykonawcy prac utrzymania pojazdów kolejowych”:

1. z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (przedłużenie posiadanego świadectwa);
2. z PKP Energetyka S. A. (nowe świadectwo).

OFERTA

Zakres usług świadczonych przez DOLKOM obejmuje:

 • naprawy nawierzchni kolejowej,
 • modernizacje, rewitalizacje i naprawy główne stacji i linii kolejowych, szczególnie w zakresie wymiany nawierzchni torowej, rozjazdów i napraw podtorza przy pomocy dźwigów UK, układarek toru SBT i żurawi EDK,
 • naprawy bieżące linii kolejowych przy użyciu ciężkiego sprzętu do robót torowych o dużej wydajności firmy Plasser&Theurer,
 • roboty związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, szczególnie torów, rozjazdów, podtorza oraz diagnostyka nawierzchni i pomiary geodezyjne,
 • budowa, naprawa i utrzymanie obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty, przepusty drogowe i kolejowe,
 • wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem peronów, przejazdów oraz obiektów kubaturowych,
 • składowanie materiałów nawierzchni kolejowej, montaże i demontaże nawierzchni kolejowej wraz z transportem oraz segregacją materiałów.

Naprawy maszyn:

 • naprawy planowe (główne i średnie) oraz usuwanie awarii maszyn do robót torowych oraz maszyn do napraw sieci trakcyjnej w tym podbijarek CSM i UNIMAT, pociągów sieciowych MTW,
 • regeneracja agregatów podbijających do podbijarek torowych i rozjazdowych,
 • wykonywanie zgodnych z DSU czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych specjalnych zakończonych wystawieniem dopuszczenia do użytkowania pojazdu,
 • wykonywanie napraw żurawi kolejowych serii EDK 300 i innych urządzeń dźwignicowych zamontowanych na pojazdach szynowych łącznie z rewizją podwozia i odbiorem przez inspektora dozoru technicznego w oparciu o uprawnienia TDT-M/N-36/04,
 • naprawy główne i średnie zgrzewarek szyn PRSM, wymiana układu pomiarowego parametrów zgrzewania szyn z analogowego na cyfrowy, zmiana typu głowic zgrzewających,
 • profesjonalna diagnostyka oraz naprawa elementów i podzespołów elektronicznych układów sterowania i automatyki oraz elementów hydrauliki siłowej.

KONTAKT

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM sp. z o. o.
ul. Hubska 6
50-502 Wrocław
tel.: +48 71 717 56 30
e-mail: sekretariat@dolkom.pl
www.dolkom.pl

Galeria zdjęciowa