PNUIK sp. z o.o.

O NAS

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie budowy, napraw i modernizacji nawierzchni kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych. Spółka posiada ponad 66 lat doświadczenia w budownictwie kolejowym oraz ponad 46 lat w budownictwie mostowym. Poprzez staranną oraz terminową realizację powierzonych zadań, znacząco przyczynia się do rozwoju i poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Polsce.

Priorytetem PNUIK sp. z o.o. jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, poprzez stosowanie najnowszych technologii, unowocześnianie parku maszyn (zakup nowych maszyn do prac torowych i budowlanych oraz pojazdów do transportu kołowego).

Głównym celem przedsiębiorstwa jest spełnianie potrzeb i wymagań klientów przy zachowaniu konkurencyjności cen. Spółka nieustannie poszerza zakres usług oraz obszar swojej działalności. W 2018 r. PNUIK sp. z o.o. wkroczyła na rynek usług energetycznych i trakcyjnych na sieci linii kolejowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej załodze, firma doskonale radzi sobie na rynku, realizując najważniejsze projekty inwestycyjne.

HISTORIA

PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Krakowie został utworzony w październiku 1954 roku, jako jednostka mieszcząca się w strukturach Krakowskiej (później Południowej) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Oddział wykonywał naprawy torów i podtorza, a następnie również rozjazdów, wykorzystując również do tego celu sprzęt i maszyny wysokowydajne produkcji zarówno krajowej jak i renomowanych firm zagranicznych: Matisa (Szwajcaria) i Plasser & Theurer (Austria).

Już w latach siedemdziesiątych w skład ówczesnego DOM wchodziły trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych, Baza Montażowo – Demontażowa w Dębicy oraz Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie.

Z dniem 1 kwietnia 1996 roku siedzibą przedsiębiorstwa stała się Dębica. W wyniku postępującej reorganizacji PKP z dniem 1 lipca 1998 roku powstał Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy w skład którego wchodziły następujące jednostki wykonawcze:

  • Sekcja Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych z siedzibą w Tarnowie,
  • Sekcja Zmechanizowanych Robót Utrzymania z siedzibą w Dębicy,
  • Sekcja Zmechanizowanych Robót Rozjazdowych z siedzibą w Dębicy,
  • Baza Nawierzchniowa w Dębicy,
  • Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie.

W dniu 1 października 1974 roku został utworzony PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Suchej Beskidzkiej, którego głównym zadaniem było wykonawstwo kapitalnych remontów budowli inżynieryjnych i podtorza. Na terenie Oddziału działały trzy jednostki wykonawcze tj. Kierownictwo Kapitalnych Remontów i Budowli Inżynieryjnych i Podtorza: Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Rzeszowie. Dodatkowo w 1976 roku utworzono Bazę Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.

Z dniem 1 kwietnia 1984 roku Oddział został przekształcony w Oddział Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych i Podtorza. Zwiększyła się ilość jednostek wykonawczych i powstały trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Bochni, Przeworsku i Suchej Beskidzkiej oraz trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Podtorza w Tarnowie, Krakowie i Łańcucie jak również Pociąg Zmechanizowany Napraw Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.

W wyniku zmian organizacyjnych w służbie drogowej PKP z dniem 1 stycznia 1995 roku powstał Oddział Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Podstawowym zadaniem Oddziału było administrowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej kolejowych obiektów inżynieryjnych.

Dla realizacji zadań określonych ramowym Regulaminem Organizacyjnym Oddziału Mostowego w całym obszarze Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych utworzono 6 Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w: Suchej Beskidzkiej, Bochni, Krakowie- Prokocimiu, Przeworsku, Zagórzu i Nowym Sączu; Sekcję Zmechanizowanego Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w Suchej Beskidzkiej oraz Sekcję Diagnostyki i Nadzoru Obiektów Inżynieryjnych w Krakowie-Prokocimiu.

W wyniku dalszej reorganizacji PKP z dniem 1 lipca 1998 roku przekształcono Oddział Mostowy w Zakład Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. W dniu 1 października 2001 roku PKP S.A. Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy i PKP S.A. Zakład Mostowy w Suchej Beskidzkiej połączyły się w jedną spółkę, mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 4, występującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.

OFERTA

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • kompleksowej budowy, modernizacji oraz remontów nawierzchni kolejowych (stacji, linii kolejowych, skrzyżowań dróg kołowych z torami, bocznic, peronów),
  • kompleksowej budowy, modernizacji oraz remontów obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów, kładek dla pieszych, kładek technologicznych),
  • kompleksowej budowy, modernizacji oraz remontów sieci trakcyjnej,
  • realizacji robót w branży sterowania ruchem kolejowym,
  • wynajmu torowych maszyn budowlanych oraz środków transportu kołowego.

Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczno-inżynieryjną, posiadającą odpowiednie uprawnienia.


KONTAKT

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.
ul. Prokocimska 2B
30-556 Kraków
tel.: +48 12 62-33-200
fax: +48 12 62-33-235
e-mail: sekretariat@pnuik.pl
e-mail: pnuik@pnuik.pl

www.pnuik.pl 
 

Galeria zdjęciowa