Powrót

Zniknęła ostatnia przeszkoda utrudniająca zakończenie budowy Łodzi Fabrycznej

Do zakończenia inwestycji niezbędna jest działka stanowiąca ponad 1/4 całego placu budowy na wspólnej części inwestycji PLK i samorządu Łodzi. Przez nią przebiegać ma ulica Nowotargowa, pozwalająca na dojazd do budowanego dworca. 

Przejęcie działki pozwoli również na budowę głównej linii energetycznej, wykonanie całej konstrukcji tunelu kolejowego oraz zjazdów do podziemnego parkingu. Samorząd, który jest odpowiedzialny za przygotowanie części drogowej inwestycji, zgodnie z polskim prawem, wyczerpał wszystkie możliwości szybszego przejęcia terenu. Miasto od 2009 roku trzykrotnie próbowało odkupić działkę wraz z budynkami. Dopiero wydanie decyzji, tzw. Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, pozwoliło przejąć teren i dokończyć budowę. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całego dworca będzie możliwe dopiero wtedy, gdy budowa wszystkich jego elementów, także dróg dojazdowych zostanie zakończona. Prace na terenie, który właśnie odzyskał samorząd, powinny się zakończyć latem przyszłego roku. 

Wcześniej wykonawca zakończy wszystkie prace, które nie wymagały dostępu do przejętej działki. Brak terenu na drogi dojazdowe utrudniał dowóz materiałów budowlanych wpływając na tempo prowadzenia całej inwestycji. W 2015 roku zostaną wykończone perony i hala główna, zadaszenia, zamontowane zostaną wszystkie instalacje: wodociągowa, elektryczna i wentylacyjna. Zamontowane zostaną też windy i schody ruchome.  Pod koniec 2015 roku rozpoczną się pierwsze jazdy pociągów technicznych – to z kolei pozwoli zakończyć wszystkie prace na torach stacji, jak np. montaż urządzeń sterowania ruchem i sieci trakcyjnej. 

Wszystkie prace, odbiory techniczne i pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie mógł skończyć do końca lata 2016 roku. Dlatego cały dworzec powinien zostać udostępniony podróżnym wczesną jesienią przyszłego roku. Zakładany czas przejazdu najszybszymi pociągami z Łodzi do Warszawy – 70 minut – zostanie osiągnięty wcześniej – na przełomie 2015 i 2016 roku.

Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum Torpol Sp. z o.o. Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Prace współfinansowane przez UE zostaną wykonane i rozliczone w tym roku. Część inwestycji realizowana przez samorząd uzyskała już unijne wsparcie. Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177