Powrót

Zarządca sieci kolejowej dba o bezpieczną podróż na majówkę

Służby techniczne w gotowości

W całym kraju do dyspozycji pozostaje 160 zespołów pogotowia technicznego mogących usunąć usterkę szyn lub urządzeń sterowania ruchem. W najważniejszych węzłach kolejowych stacjonuje 75 pociągów PKP Energetyki, których zadaniem jest reagowanie w przypadku pojawienia się ewentualnych usterek lub uszkodzeń sieci trakcyjnej. Na głównych szlakach PLK dysponuje także dodatkowymi lokomotywami spalinowymi, które mogą być wykorzystane w przypadku zaniku napięcia. 

Dyspozytorzy czuwają przez całą dobę nad sprawną realizacją rozkładu jazdy. Całodobowo działa również Centrum Wsparcia Klienta, które dba o pasażerów na każdym etapie podróży. Pracujący tam przedstawiciele PKP S.A., PKP Intercity i PKP PLK odpowiadają m.in. za monitorowanie ruchu pociągów i kontrolę pracy drużyn konduktorskich. CWK pomaga również pasażerom w sytuacji opóźnień – zapewnia transport zastępczy lub napoje i poczęstunek na dworcach i w pociągach.


Bezpieczeństwo pasażera przede wszystkim 

Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa Straż Ochrony Kolei. Na weekend majowy organizuje dodatkowe patrole. Na dworcach, stacjach i w pociągach znajdzie się prawie 1700 funkcjonariuszy SOK. Ponad drugie tyle będzie pracować na kolejowych szlakach. 

Przypominamy o przechodzeniu przez tory tylko w wyznaczonych miejscach i wymogu zachowania szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Dostosowanie się do obowiązujących przepisów gwarantuje bezpieczną drogę.

Do dyspozycji podróżnych jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239