Powrót

Wygodniejsza obsługa na stacji Czempiń, dobre tempo prac na linii z Poznania do Wrocławia

Modernizacja linii kolejowej Wrocław – Poznań, na odcinku Poznań – Czempiń wkracza w zasadniczy etap. Na stacji Czempiń od 21 marca pasażerowie mogą korzystać z nowego peronu i przejścia pod torami. Po wyremontowanych torach pociągi pojadą szybciej, co skróci czas podróży pomiędzy Poznaniem a Czempiniem i na trasie do Wrocławia. Możliwy będzie przejazd pociągów z prędkością nawet 160 km/h.

Obecnie między Luboniem a Puszczykówkiem wymieniany jest tor, montowane są nowe słupy i sieć trakcyjna. Poprawi się standard obsługi podróżnych. Zmodernizowane perony wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz czytelne oznakowanie. Obiekty będą dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Wyremontowane zostaną także obiekty inżynieryjne, a dzięki przebudowie 9 przejazdów kolejowo – drogowych wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Prace obejmą także m.in. modernizację torów, sieci trakcyjnej i peronów na stacji Mosina oraz położenie nowego toru i zamontowanie słupów i sieci trakcyjnej między Mosiną a Puszczykówkiem.


Wiadukty ułatwią podróż 

Wiadukt kolejowy na ul. Czechosłowackiej zastąpi newralgiczny przejazd w poziomie szyn. Wiosną rozpoczęły się zasadnicze prace. Po wykonaniu robót, również tych prowadzonych przez miasto, mieszkańcy zyskają bezpieczny przejazd z szeroką jezdnią, chodnikiem i ścieżką rowerową. Z chodnika bezpośrednio na perony przystanku Poznań Dębiec, będzie można wejść zadaszonymi schodami lub wjechać windami. Zakończenie kolejowej części wiaduktu planowane jest w lipcu br.

Bezkolizyjny przejazd między Poznaniem a Mosiną zapewni wiadukt w Łęczycy. Powstający obiekt zastąpi istniejący przejazd kolejowo – drogowy. Podobnym ułatwieniem będzie wiadukt kolejowy w Mosinie na ul. Śremskiej. Prace przy nim rozpoczną się w kwietniu. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2016 r.

Umowy na zakończenie robót modernizacyjnych, na linii kolejowej E59 zostały podpisane w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań – faza II.” Wartość kontynuowanych robót to około 360 mln zł. Zakończenie całości prac zaplanowane jest na koniec 2016 r.
Kontakt dla mediów:

Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 600 084 749