Powrót

Umowa na wykonanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny w km 61,300 – km 131,600" podpisana

Rewitalizacja obejmuje między innymi częściową wymianę szyn i podkładów, wymianę części rozjazdowych oraz naprawę przejazdów kolejowo-drogowych na następujących szlakach: Korzeńsko – Rawicz – Leszno w torze nr 1 i 2 oraz Leszno – Czempiń w torze nr 2. Pierwsze prace rozpoczną się 11 lipca pomiędzy Rydzyną a Lesznem i potrwają do 22 lipca 2011 r. Zakończenie całego zadania planowane jest na 30 listopada 2011 r.   W wyniku wykonanych prac uzyskane zostaną między innymi następujące efekty: • przywrócony zostanie ruch pociągów z prędkością 100 km/h po torze nr 1 i z prędkością 120 km/h po torze nr 2, • skróceniu ulegnie czas jazdy pociągów o 5,8 min. po torze nr 1 i 14 min. po torze nr 2, • zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości jazdy pociągów, • poprawione zostanie bezpieczeństwo jazdy.   Wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 22.384.770 zł (brutto). Prace finansowane są ze środków budżetowych.  

Zbigniew Wolny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Poznaniu

tel.: 600-084-749

e-mail: z.wolny@plk-sa.pl