Powrót

Stacja Sopot – historia i nowoczesna obsługa podróżnych

Peron zyskał już nowy wygląd, wiatę, ławki, system oznakowania i zegary. W listopadzie skończy się montaż nowoczesnego system informacji pasażerskiej, będą uruchomione tablice wizualnego systemu informacji podróżnych. 
Nowa wiata zastąpiła stare i krótsze zadaszenie. Ma ponad 200 metrów długości, około 9 m szerokości i 5 m wysokości. Podpiera ją 70 ozdobnych słupów żeliwnych z ażurowymi głowicami. W stylistykę osłony wpisują się drewniano-żeliwne ławki, stalowe balustrady i nawierzchnia peronu z naturalnego kamienia. Wszelkie prace na peronie dalekobieżnym były wykonywane pod nadzorem i w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. 
Peron dla pociągów dalekobieżnych w Sopocie został podwyższony i ułatwia wejście do wagonów. Zmierzającym do pociągów podróżnym służy też winda przy wejściu na peron od alei Niepodległości, a podziemne przejście dla pieszych przy ul. Monte Cassino zyskało windy, szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych. 
W szeroką i wygodną pochylnię wyposażone zostało przejście prowadzące na peron z ulicy Kolejowej. Przedłużone o dodatkowe 28 metrów, po całkowitym zakończeniu inwestycji, będzie zapewniało wygodną drogę pod terenem stacji, dzielącym dwie części miasta. 
Historyczny obraz stacji uzupełnia odrestaurowany zabytkowy budynek nastawni z 1910 r. Remont odkrył jego walory architektoniczne. 
Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Sopocie rozpoczęła się w marcu 2011 r., a zakończenie planowane jest I kwartale 2014 r. Koszt przekracza 3,1 mln zł. 
Prace prowadzone są w ramach projektu 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E-65/CE65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, obszar LCS Gdynia”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ewa Symonowicz-Ginter
Zespół prasowy
Biuro Komunikacji i Promocji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 58 721 92 07, 694 480 211
e-mail: ewa.symonowicz-ginter@plk-sa.pl