Powrót

Siedem ofert na dokumentację modernizacji obiektów inżynieryjnych na Centralnej Magistrali Kolejowej

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 1 535 226,96 PLN.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o postanowienia §14 Regulaminu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania "podprogowych" zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE, wpłynęło 7 ofert od następujących wykonawców:

1. Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. - na kwotę 787 200,00 PLN

2. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. - na kwotę 615 000,00 PLN

3. PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna - na kwotę 854 850,00 PLN

4. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. – na kwotę 768 750,00 PLN

5. Konsorcjum:

• Lider: Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o.,

• Partner: Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH – na kwotę 793 350,00 PLN

6. Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe Budownictwa Komunikacyjnego "PROMOST" – na kwotę 1 706 010,00PLN

7. Konsorcjum :

• Lider: Movares Polska Sp. z o.o

• Partner: Aspekt Sp. z o.o.,

• Partner: M.S.M. Pontex Sp. z o.o. – na kwotę 1 211 550,00 PLN

 

Komisja przetargowa przystąpiła do analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi.

   

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl