Powrót

Rybnik - wygodniejsze perony, przebudowywane tory i wiadukt

Wygodnie na peronach, bezpieczniej na torach

PLK wykonały już część prac m.in. przy peronach na stacjach: Rybnik i Żory. Na stacji Rybnik postępuje też budowa wind na peronie 1 i 2. Peron 3 zostanie wyposażony w platformę przyschodową. Na odcinku Chybie – Żory zakończono przebudowę jednego toru, rozjazdów, sieci trakcyjnej i obiektów inżynieryjnych. W zakresie prac znalazł się most nad Wisłą, na którym wymieniono jeden tor i odnowiono konstrukcję stalową. Teraz prace trwają na sąsiednim torze trasy Chybie – Żory.

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem i obejmą łącznie 5 stacji: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowie, Żory oraz przystanki: Nędza Wieś, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Rybnik Piaski. Pasażerowie zyskają wygodne perony z wiatami i lepszym oświetleniem oraz systemem oznakowania. Zgodnie z wprowadzanym przez PLK standardem, perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych, zwiększy poziom bezpieczeństwa. Sprawny przejazd pociągów w zimie zapewnią rozjazdy wyposażone w elektryczne ogrzewanie do usuwania śniegu i lodu.


Przebudowa wiaduktu w Rybniku

W styczniu rozpoczęła się przebudowa wiaduktu w Rybniku. Szeroki zakres prac na obiekcie nad ul. Chwałowicką, zapewniającym przejazd po sześciu torach, wymaga specjalnej organizacji ruchu kolejowego i drogowego. Obejmuje wymianę przęseł, wzmocnienie podpór oraz wymianę sześciu torów i sieci trakcyjnej. Prace podzielono na etapy, obejmujące kolejno dwie części wiaduktu.

Remont wiaduktu zakończy się w sierpniu 2018 roku. Pierwszy etap prac i związane z nim zamknięcia drogi pod obiektem potrwają do końca marca. Następny etap prac rozpocznie się w maju i potrwa do sierpnia. W pierwszym etapie od strony dzielnicy południowej zdemontowane zostaną 3 tory i stalowe konstrukcje wiaduktu. Następnie wykonany zostanie remont i wzmocnienie podpór. Na tak przygotowanym obiekcie, będzie montaż i scalenie nowej konstrukcji. Wykonane będą nowe powłoki antykorozyjne elementów stalowych i podpór. Po tych pracach zostaną ułożone nowe tory i podłączona sieć trakcyjną. Prace przejdą na kolejną część obiektu.


Zmiana organizacji ruchu pod wiaduktem kolejowym w Rybniku

Od piątku 26 stycznia, w uzgodnieniu z Urzędem Miasta w Rybniku, droga pod wiaduktem nad ul. Chwałowicką zostanie zamknięta. Jest wyznaczony objazd dla samochodów oraz dojście dla pieszych. Zachowane jest przejście przez teren budowy, w asyście pracownika budowy, dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace są skoordynowane z budową drogi Rybnik – Żory. (w załączeniu plany objazdów i przejść dla pieszych).

W ramach inwestycji Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze wyremontowanych zostanie ok. 60 km linii kolejowej dwa mosty nad rzeką Nacyną w Rybniku (128 m) i Wisłą w gminie Strumień (105 m) oraz 89 innych obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów). Kompleksowo wymieniona będzie sieć trakcyjna. Projekt o wartości ponad 373 mln zł (netto) jest współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020. Realizację prac przewidziano na lata 2017 - 2019.

Projekt na trasie Chybie – Nędza, to istotna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Śląsku, która usprawni ruchu kolejowy w bardzo ważnym społecznie i gospodarczo regionie. Jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest poprawa warunków dla kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom, poprawia się znacząco stan infrastruktury dla przewoźników, co w konsekwencji powoduje wzrost efektywności transportu kolejowego, jako ekologicznego, szybkiego i konkurencyjnego  środka komunikacji.

Inwestycja w liczbach:Przebudowa obejmie
  • 60 km linii kolejowej 
  • 20 przebudowanych  peronów 
  • 91 obiektów inżynieryjnych
  • 20 przejazdów kolejowo-drogowych 

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Jacek.karniewski@plk-sa.pl
694 480 192