Powrót

Roboczy przejazd modernizowaną linią Warszawa – Łódź

14 września br. odbył się specjalny, roboczy przejazd modernizowaną linią kolejową Warszawa – Łódź. Celem spotkania było sprawdzenie i ocena postępu prac na modernizowanej linii w ramach projektu nr SPOT/1.1.1/82/04 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź. Etap I: odcinek Skierniewice – Łódź Widzew”. W spotkaniu udział wzięli m.in. Barbara Kondrat - Podsekretarz Stanu ds. europejskich w Ministerstwie Transportu, Andrzej Wach -  Prezes Zarządu PKP S.A., Krzysztof Celiński - Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Agnieszka Safuta-Pawlak - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele wykonawcy robót na modernizowanej linii kolejowej. Podczas przejazdu wagonem z szybą panoramiczną, włączonym do pociągu relacji Warszawa – Łódź Fabryczna, uczestnicy spotkania mogli oglądać prowadzone prace modernizacyjne. Oceniano postępy i omawiano napotykane trudności.
W trakcie przejazdu omówiono także propozycje dalszej modernizacji linii, zaplanowanej do realizacji w ramach etapu II.