Powrót

Rail Baltica: tunel pod torami w Niewodnicy Kościelnej zwiększa bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego

Tunel w Niewodnicy - jedzie pociąg. fot Tomasz Łotowski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Od dzisiaj w Niewodnicy Kościelnej w gminie Turośń Kościelna bezpiecznie i wygodnie można przejechać pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok. Mieszkańcy korzystają z nowego tunelu – jest jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę, chodnik i ścieżka rowerowa. Nie trzeba już będzie czekać przed zamkniętymi rogatkami przejazdu kolejowo-drogowego. Inwestycja objęła także przebudowę układu drogowego na łącznej długości 600 m. Komunikację usprawnia nowe rondo oraz przebudowane odcinki ulic Kościelnej i Dąbrowskiego.

– Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A zwiększa się również bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Tunel w Niewodnicy Kościelnej jest ważny dla mieszkańców okolicznych miejscowości, bo to trasa ich codziennych dojazdów – zarówno koleją, jak i samochodami. W taki sposób modernizacja linii Rail Baltica przekłada się na jakość życia. Budujemy pozycję kolei jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu, co jest możliwe dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków z instrumentu CEF Łącząc Europę – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Modernizacja odcinka Czyżew – Białystok na międzynarodowej trasie Rail Baltica przynosi coraz więcej wymiernych korzyści. Mieszkańcy powiatu białostockiego zyskują bezpieczne, bezkolizyjne skrzyżowania oraz wygodne i dostępne dla wszystkich stacje i przystanki. Inwestycje PLK S.A. nie ograniczają się wyłącznie do kolei, ale zmieniają także otoczenie międzynarodowej linii dzięki budowie nowych obiektów i dróg dojazdowych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowy tunel to element większego rozwiązania komunikacyjnego, które PLK S.A. przygotowują w Niewodnicy Kościelnej. W sąsiedztwie modernizowany jest przystanek kolejowy – gotowy jest jeden nowy peron, postępują prace przy budowie drugiego. Z tunelu do peronów prowadzić będą schody i pochylnie oraz chodniki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wybudowany zostanie także parking na 20 miejsc. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy zyskają bezpieczny dostęp do kolei i możliwość wygodnej przesiadki na pociągi.

Budowa tunelu w Niewodnicy Kościelnej rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. Budżet budowy obiektu wraz z przebudową sąsiadujących ulic to 17 mln zł netto. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową przekazany został w zarząd Powiatu Białostockiego.

Rail Baltica usprawni dojazdy

Otwarcie tunelu w Niewodnicy Kościelnej umożliwi wykonawcy kontynuację robót w pobliskich Trypuciach. Dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego, a w jego miejscu zaplanowana jest budowa przejścia podziemnego. Trasa objazdu została oznakowana i uzgodniona z zarządcą drogi oraz policją. Niedogodności dla kierowców nie potrwają długo, gdyż zbliża się termin zakończenia prac przy budowie wiaduktu drogowego w Trypuciach.

Inwestycja Rail Baltica w znaczący sposób poprawi komunikację i ułatwi podróże mieszkańców dwóch podbiałostockich gmin – Turośni Kościelnej i Choroszczy. Na terenie gminy Turośń Kościelna modernizowane są przystanki kolejowe w Bojarach, Trypuciach i Niewodnicy Kościelnej. W Baciutach w miejsce przystanku powstaje stacja kolejowa, która usprawni ruch pociągów na odcinku Białystok – Łapy. Na terenie gminy Choroszcz znajduje się przystanek Klepacze – tutaj postępują prace przy modernizacji peronów oraz sąsiadującego z nimi wiaduktu kolejowego.

Łącznie na podlaskim odcinku linii Rail Baltica Czyżew – Białystok powstanie 25 dwupoziomowych skrzyżowań – wiaduktów i tuneli. W budowie pozostaje 17 obiektów, z których większość będzie gotowa do końca tego roku. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość prac to prawie 3,4 mld zł, zakończenie większości prac zaplanowano do końca 2023 r.; na stacji Łapy i Białystok na 2024 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051