Powrót

Poprawa infrastruktury na Śląsku

Linia Katowice Ligota-Nędza, na odcinku Leszczyny – Rybnik, jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, o ruchu mieszanym, pasażersko-towarowym. Wiadukt w Rybniku przebiega nad ulicą Mikołowską, łączącą Rybnik z Bytomiem i autostradą A1.
Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbiórkę konstrukcji nośnej i podpór, budowę nowych przyczółków, położenie nawierzchni oraz przebudowę sieci trakcyjnej.
Przebudowa poprawi parametry techniczne obiektu w torze nr 1, a także przywrócić prędkość 80 km/h. Poprawią się warunki przejazdu samochodów ciężarowych pod obiektem.  Zakończenie prac przewidziano na 30 listopada 2012 roku. Również 22 marca pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy oraz Konsorcjum: Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Spółka z o.o., Tychy (lider) Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A. (partner) została również podpisana została umowa: „Rewitalizacja linii nr 179 odcinek Tychy –Górki Ściernie”.
Zamówienie obejmuje m.in.: przebudowę nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczyszczeniem podsypki i uzupełnieniem tłucznia, naprawę 18 rozjazdów, kompleksową przebudowę 3 przejazdów kolejowych, regulację sieci trakcyjnej, przebudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz karczowanie  krzewów i drzew.
Na linii kolejowej  nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy prowadzone są całopociągowe transporty samochodów z fabryki Fiat Auto Poland oraz obsługa bocznic Elektrociepłowni Tychy i NITROERG S.A. w Bieruniu Starym. Odbywa się tu ruch pociągów pasażerskich i towarowych.
Na ok.5 km linii, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, prędkość rozkładowa jest obniżona do 30 km/h. Inwestycja pozwoli na podniesienie prędkości rozkładowej z 30 do 60 km/h. Realizacja  zadania planowana jest do 31 październik 2012 r.

Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum  Realizacji  Inwestycji  w Warszawie
Oddział Południowy