Powrót

Podkarpacie zyskuje kolejowe połączenia Padew – Mielec – Dębica

W marcu rozpoczęły się prace na podkarpackiej linii Mielec – Dębica. Po demontażu starego toru, ułożono już nowy na długości ponad czterech kilometrów. Wykonawca wykorzystuje specjalistyczny sprzęt – suwnicę, oczyszczarkę. Prace uwzględniają zapewnienie połączeń do bocznic kolejowych, m. in. Mielec, Kochanówka, Dębica Towarowa.

Zgromadzono już ok. 68 km szyn, 17 tys. podkładów i 10 tys. ton materiału na wzmocnienie podtorza. Następnie prace obejmą budowę peronów, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych i obiektów inżynieryjnych (mostów, przepustów).

Inwestycja realizowana jest w trybie „projektuj i buduj”. Oprócz robót w terenie, trwa projektowanie m.in. w zakresie branży automatyki, elektroenergetyki.

Bardzo cieszę się, że rozpoczynają się roboty na linii kolejowej 25. Jest to jedna z kilku inwestycji kolejowych, które zaplanowaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wiedząc jakie znaczenie ma dla rozwoju Podkarpacia nowoczesna infrastruktura kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Stąd nasze wsparcie tego projektu kwotą w wysokości prawie 170 mln złotych. Ta inwestycja otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na północy regionu, także w kontekście wykorzystania terminalna multimodalnego w Woli Baranowskiej – podkreśla Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego.

Stacja Mielec z windami i przejściem pod torami

Na stacji Mielec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują peron dwukrawędziowy. Będzie wyposażony w ławki, wiaty, oświetlenie i tablice informacyjne. Istniejącą kładkę zastąpi nowe przejście pod torami, które zapewni podróżnym bezpieczne dojście do pociągów. Trzy windy na stacji ułatwią komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dźwigi będą umieszczone przy wyjściu na peron oraz na krańcach przejścia podziemnego. Nowy obiekt pod torami, zapewni mieszkańcom dogodną komunikację między dzielnicami po obu stronach stacji.

Spełniają się oczekiwania mieszkańców, kolej wróci na podkarpacką trasę Mielec – Dębica. Inwestycja PLK, pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału regionu, poprawi dostępność transportową, a to zdecydowanie przełoży się na rozwój działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie, realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego jest przykładem naszych konsekwentnych dążeń i działań dla zapewnienia sprawnej, komfortowej i bezpiecznej kolei w Polsce – powiedział Tomasz Poręba, Poseł Parlamentu Europejskiego.

Lepsza dostępność kolei na Podkarpaciu

Rewitalizacja trasy Mielec – Dębica, oznacza przywrócenie atrakcyjnych warunków przewozów na podkarpackiej linii. Zwiększy się przez to prędkość pociągów pasażerskich do 120 km/h a towarowych do 70 km/h. Mielec, Wojsław, Rzochów, Rzemień, Przecław Tuszyma, Dąbie koło Dębicy, Pustków, Kochanówka Pustków, Pustynia – to stacje i przystanki, które będą przebudowane. Podróżni skorzystają z komfortowych peronów z wiatami i funkcjonalnym oświetleniem. Będzie czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na 40 przejazdach kolejowo-drogowych, m. in. na terenie Mielca (ul. Witosa, Wiesiołowskiego, Jagodowa, Kolejowa) oraz w gminie Przecław. Przebudowa obejmie 32 km linii.

Dzięki rewitalizacji trasy Mielec – Dębica, stworzymy możliwości sprawnych i bezpiecznych połączeń kolejowych. Prace zapewnią wygodną obsługę pasażerów na stacjach i przystankach oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania na Podkarpaciu i między regionami. W grudniu 2020 r. będą mogły pojechać pierwsze pociągi pasażerskie z prędkością 120 km/h a towarowe – 70 km/h – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace na odcinku Mielec – Dębica, są częścią umowy PLK za 188 mln zł netto, podpisanej w październiku 2018 r. Wykonawca ma jednocześnie zaprojektować inwestycje na trasie Padew – Mielec – Dębica.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica” wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 246 472 628,56 PLN, kwota dofinansowania unijnego - 166 355 438,06 PLN. Prace wykonuje PNUIK z Krakowa, spółka zależna PLK. Umowę podpisano po procedurze przetargowej.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
T: + 48 694 480 153
rzecznik@plk-sa.pl