Powrót

PLK w debacie o automatyce kolejowej

Bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego zapewnia współdziałanie dwóch czynników: techniki i procedur. Nawet w sytuacji wystąpienia usterki urządzenia muszą działać bezpiecznie, a dalsze prowadzenie ruchu jest możliwe dzięki właściwej procedurze. Kolej posiada systemy bezpieczeństwa zezwalające na zatrzymanie ruchu. Tego nie ma w ruchu drogowym – podkreślali uczestnicy spotkania.
W debacie udział wzięli producenci i wykonawcy z branży automatyki, przewoźnicy oraz przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Urządzenia automatyki wspomagają pracowników i poprawiają przepustowość linii kolejowych. Przykładem pozytywnej zmiany jest efekt uzyskany podczas modernizacji linii E 20 w Poznańskim Węźle Kolejowym. Urządzenia starszych generacji też zapewniają bezpieczeństwo lecz nie pozwalają zwiększać przepustowości linii.
Potrzebna jest współpraca producentów urządzeń w takim stopniu, aby nowoczesne systemy i urządzenia mogły ze sobą sprawnie współpracować. Ważne jest również właściwe serwisowanie urządzeń po okresie gwarancyjnym.
Na spotkaniu zwrócono uwagę, że nie wszystkie linie są obciążone ruchem w takim samym stopniu. Urządzenia powinny być dostosowane warunków w jakich pracują. Aktualnie powstaje projekt  urządzeń, które będą uwzględniały warunki linii lokalnych. Przy niższych kosztach, zagwarantują one dobrą obsługę i oczekiwany poziom bezpieczeństwa. Nowe urządzenia zawsze są wprowadzane do eksploatacji przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.
Przed polską koleją stoi realizacja zagadnienia interoperacyjności oraz wprowadzenia systemów ERTMS i ETCS. Nowoczesne urządzenia ETCS pozwolą m.in. zwiększyć bezpieczeństwo po stronie obsługi pojazdu.
Według PLK, zmiana systemów sterowania ruchem na sieci kolejowej w Polsce następuje  głównie w trakcie modernizacji. Urządzenia są też wymieniane po negatywnej diagnozie, ze względu na stan techniczny lub w przypadku uszkodzenia, czy dewastacji oraz zniszczenia podczas klęsk żywiołowych. Montowane nowe urządzenia i systemy odpowiadają standardom urządzeń automatyki w innych krajach Europy.
Produkcja, montaż, eksploatacja i serwisowanie urządzeń automatyki kolejowej wymaga odpowiednio przygotowanej kadry. Również różnorodność urządzeń na liniach kolejowych powoduje, że monter musi posiadać znajomość różnego sprzętu. Likwidacja szkół kolejowych spowodowała, że na rynku pracy brak jest absolwentów szkół na poziomie średnim i wyższym. Jest to problem wykonawców, przewoźników i zarządcy linii kolejowych. Nad jego rozwiązanemu pracuje także PLK.
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.