Powrót

PLK podwyższają standard obsługi pasażera

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wiążą się nie tylko z przebudową i wymianą elementów infrastruktury kolejowej pozwalających na podwyższanie prędkości pociągów i skracanie czasu podróży. Kolejarze w 2013 roku zmodernizowali lub zbudowali 29 przejść podziemnych i 3 kładki nad torami. Podczas modernizacji linii kolejowych np. magistrali z Warszawy do Gdyni lub połączenia z Warszawy do Łodzi obiekty inżynieryjne tego typu są wyposażane w windy lub pochylnie co oznacza, że z usług kolei mogą korzystać niepełnosprawni, osoby starsze, opiekunowie  z dziećmi w wózkach lub podróżni z cięższym bagażem. Od ubiegłego roku pasażerowie korzystają również ze 142 nowych i odnowionych peronów, które w ramach prac inwestycyjnych są podwyższane, co pozwala na wygodniejsze i łatwiejsze wsiadanie do pociągu. Perony są standardowo wyposażane w nowe systemy oświetleniowe, ławki czy informację pasażerską. W ciągu 12 miesięcy minionego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyposażyły je w 145 nowych wiat.


Kładka w Żywcu jak nowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odnawiają i odświeżają infrastrukturę służącą pieszym również w ramach bieżących prac utrzymaniowych i konserwacyjnych. Przykładem jest kładka na stacji w Żywcu, która spełnia jednocześnie rolę przejścia dla pieszych  pomiędzy dwoma głównymi ciągami ulic w dzielnicy Żywca - Zabłocie. Remont budowli obejmował opracowanie dokumentacji technicznej, prace rozbiórkowe uszkodzonych elementów, piaskowanie konstrukcji stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części, malowanie konstrukcji, odbudowę schodów wraz z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Kładka, z której korzystają nie tylko pasażerowie, ale również mieszkańcy miasta została odnowiona ze środków własnych Polskich Linii Kolejowych, za sumę blisko 800 tys. zł, bez finansowego udziału ze strony samorządu.  


Przejścia podziemne na trasie Warszawa – Skierniewice

Modernizacja połączenia kolejowego ze stolicy do Skierniewic prócz podwyższenia maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h przyniesie również podwyższenie standardu infrastruktury pasażerskiej. Rozpoczęła się przebudowa przejść podziemnych na dwóch stacjach w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. Przejścia, które dotychczas pozwalały się dostać pasażerom tylko na peron zostaną przedłużone, a dzięki temu pozwolą mieszkańcom wygodnie i bezpiecznie przedostawać się na drugą stronę miejscowości . Nowe przejścia podziemne zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Piesi skorzystają z nich w przyszłym roku a ich budowa jest częścią prac modernizacyjnych wartych ponad 1 mld złotych. 


Nowy standard dla pasażera na modernizowanej trasie Wrocław - Poznań

Prowadzona przez PLK modernizacja linii kolejowej łączącej Wrocław z Poznaniem przyniesie, oprócz skrócenia podróży między tymi miastami do około 1 godziny i trzech kwadransów, podwyższenie standardu infrastruktury pasażerskiej. Lepszą obsługę podróżnych zapewni budowa przejść podziemnych w miejscowościach: Garbce, Żmigród, Skokowa, Oborniki Śląskie. Oprócz schodów, przejścia wyposażone będą w pochylnie, ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkich modernizowanych stacjach i przystankach nowe perony będą wyposażone w oświetlenie, małą architekturę i system czytelnego oznakowania. 

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177