Powrót

Pięć ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Rzeszów – Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 3 listopada 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, odbyło się otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, obejmujących wybrane odcinki linii Nr 106 Rzeszów – Jasło, w ramach RPOWP, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 179.031.366,84 PLN brutto.
Wpłynęło 5 ofert, złożonych przez :
1.
Konsorcjum firm:
 • TORPOL Sp z o.o. Poznań,
 • FEROCO S.A. Poznań,
 • ELMONT – Kostrzyń Wlkp. Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp z o.o. Zawiercie.
- oferta na kwotę 170.690.620,71 PLN brutto.   2. Konsorcjum firm:
 • STRABAG Sp. z o.o. Pruszków,
 • TRAKCE a.s. Morawska Ostrawa,
 • TRAKCE –TOR Sp. z o.o. Cieszyn,
 • P.B.S. TRANSKOL Sp. Z o.o. Kielce
- oferta na kwotę 150.101.187,45 PLN brutto.   3. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Warszawa - oferta na kwotę 162.950.865,27 PLN brutto.   4. Konsorcjum firm:
 • Budimex S.A. Warszawa,
 • Leonard Weiss GmbH& Co Deutschland
- oferta na kwotę 180.817.920,19 PLN brutto.   5. Konsorcjum firm:
 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Wrocław,
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „Infrakol” S.C.
- oferta na kwotę 165.725.166,00 PLN brutto.  

Zadanie jest realizowane w ramach projektu o nazwie: ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło” w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

   

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl