Powrót

Nowe tory na trasie Chełmża - Grudziądz


Niskie perony na stacji Chełmża zostały przebudowane na wyższe i zyskały nową nawierzchnię. Są także dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Lepsze warunki obsługi zapewniają pasażerom odnowione wiaty, na których pojawią się wkrótce ławki i gabloty z rozkładami jazdy. W Chełmży oraz pomiędzy Chełmżą a Wrocławkami zostały wymienione tory. Działają też na stacji nowe urządzenia sterowania ruchem pociągów. Poprawiło się bezpieczeństwo na styku toru i drogi dzięki modernizacji przejazdu kolejowo-drogowego w Chełmży na ul. Bydgoskiej. Na trasę Chełmża – Wrocławki w sierpniu wróciły pociągi. Roboty trwają obecnie na odcinku między Wrocławkami a Kornatowem. Ich zakres wymagał  wprowadzenia komunikacji zastępczej. Rewitalizacja trasy Chełmża – Grudziądz pozwoli na podwyższenie prędkości pociągów z 50 km/h do 80-100 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu o około 20 min. Prace realizowane są w systemie „projektuj – buduj” przez firm NDI S.A. z Sopotu. Termin zakończenia planowany jest na październik 2014 r.

Informacje dla mediów:
Ewa Symonowicz - Ginter
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 33 002

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. - Malbork na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz - etap I obejmujący odcinek Chełmża – Grudziądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.