Powrót

Łódzki Węzeł Kolejowy będzie obsługiwał koleje dużych prędkości

Dnia 25.02.2010 w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości. Rządowy program budowy i uruchomienia przewozów pociągami dużych prędkości przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 zakłada wybudowanie do roku 2020 linii o maksymalnej prędkości 350 km/godz. z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia. Czas przejazdu z Warszawy do Łodzi skróci się do 35 minut, a z Łodzi do Poznania i Wrocławia do 1 godziny. Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawców studiów i dokumentacji projektowej. Ponadto każdy z wymienionych węzłów kolejowych zostanie zmodernizowany tak, aby czas przejazdu przez aglomeracje był możliwie najkrótszy.

Planuje się także modernizacje dworców w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu a w Łodzi wybudowanie nowego dworca w miejscu obecnego Fabrycznego oraz tunelu średnicowego pod centrum miasta. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A., Urzędu Marszałkowskiego oraz władz miasta Łodzi przedyskutowano wytyczne do dokumentacji przetargowej. Pierwszych wyników studiów należy spodziewać się w połowie 2011 roku, a zakończenia prac przygotowawczych do budowy nowej linii nastąpi w roku 2013. Rozpoczęcie budowy nowej linii nastąpi w 2014 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Jan Raczyński
Dyrektor Biura Linii Dużych Prędkości
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. +48 22 473 3602

 

 

www.pois.gov.pl