Powrót

Konferencja "kolej: biznes czy polityka"

W siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyła się 27 kwietnia br. konferencja z udziałem premiera Marka Belki, poświęcona sytuacji polskiego transportu kolejowego. Jest to pierwsze tego typu spotkanie, w którym osobiście uczestniczył szef polskiego rządu. - Chciałem jednoznacznie, poprzez swoją obecność, powiedzieć, że kolej jest Polsce potrzebna, jest ważna i jest częścią gospodarki i państwa, także z punktu widzenia strategicznego- powiedział premier Belka. - Przyszła kolej na kolej. Spróbujmy patrzeć na przyszłość kolei, na każde jej możliwości ekspansji międzynarodowej, przez pryzmat stanu całej polskiej gospodarki i jej pozycji w Unii Europejskiej.

Odnosząc się do tytułu konferencji: "Kolej: biznes czy polityka", szef rządu powiedział m.in.: - Państwo, rozumiane jako rząd, parlament, samorządy terytorialne, ma obowiązek wobec kolei. Musi podjąć pewne strategiczne decyzje i pewne wybory, czy chce przeznaczać środki na kolej oraz inne środki transportu publicznego. To jest decyzja polityczna (...) Natomiast rolą kierownictwa firm jest biznes, a więc w tym także konsekwentne prowadzenie restrukturyzacji. To są obowiązki zarządu i całego kierownictwa kolei. Każdy z nas ma swoją odpowiedzialność.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o przyczynach dzisiejszego stanu polskiego transportu kolejowego oraz możliwościach jego wsparcia. - Kolej jest w jakimś sensie ofiarą cywilizacyjnych trendów. Ale kryzys kolei nie jest tylko sprawą Polski. Jest sprawą całej Europy - mówił premier. - Polska jest w specyficznej sytuacji. Jest swego rodzaju kolosem na glinianych nogach. Pod względem długości linii kolejowych zajmujemy trzecie miejsce w Europie. Szef rządu zwrócił także uwagę, że szansę dla polskiej kolei, tak jak dla całej gospodarki, stanowią m.in. fundusze strukturalne i fundusze spójności. Te środki przeznaczane będą jednak przede wszystkim na wielkie inwestycje kolejowe i mogą ominąć niektóre szlaki komunikacyjne. - Dlatego oczekiwałbym od Waszego środowiska twardych i konkretnych postulatów pod adresem Narodowego Planu Rozwoju (...) Tam punkt widzenia kolejnictwa musi być uwzględniony. To jest punkt widzenia wspierający ideę zrównoważonego rozwoju Polski - powiedział premier.

W konferencji uczestniczyli również m.in.: minister infrastruktury Krzysztof Opawski, podsekretarz stanu ds. finansowania infrastruktury i restrukturyzacji kolei w MI Grzegorz Mędza oraz prezes PKP S.A. Andrzej Wach.