Powrót

Kolejne inwestycje na linii kolejowej Wrocław-Legnica

Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny we Wrocławiu 10 września 2008r. podpisał umowę  na „Przebudowę linii kolejowej
E 30 na odcinku Wrocław – Legnica, szlak posterunek odgałęźny Szczedrzykowice – Legnica tor nr 1 i 2 wraz z przystenkiem osobowym Jaśkowice Legnickie i posterunkiem odgałęźnym Piekary Wielkie”. Roboty na 9,7 km linii obejmą: roboty torowo-odwodnieniowe, roboty drogowe, urządzenia automatyki kolejowej, elektroenergetykę niskiego napięcia, roboty elektrotrakcyjne, obiekty budowlane i inżynieryjne, instalacje sanitarne, roboty telekomunikacyjne, roboty związane z ochrona środowiska. W zakresie umowy są prace związane ustawieniem 1400 m ekranów akustycznych i modernizacją 2 przejazdów kolejowo-drogowych, które otrzymają nową nawierzchnię oraz w nowoczesne urządzenia sygnalizacji przejazdowej.
Podczas prac zachowana będzie ciągłość ruchu kolejowego
  • koszt robót: 32 914 152,53 euro
  • termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy
  • wykonawca wyłoniony w trybie przetargu: konsorcjum firm TORPOL Sp z o. o. – lider kontraktu, FEROCO S.A., ELMONT- Kostrzyn Wlkp., SALCEF-COZTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE S.p.A
Modernizacja linii kolejowej E 30 Opole-Wrocław-Legnica-Zgorzelec zapewni kursowanie pociągów pasażerskich  z szybkością do 160 km/h i towarowych do 120 km/h.