Powrót

Bezpieczniej i szybciej koleją dzięki wymianie 700 rozjazdów

Projekt obejmuje wymianę 697 rozjazdów znajdujących się na 31 liniach kolejowych i 142 posterunkach ruchu w całym kraju. Po zakończeniu inwestycji  w miejscach wymiany rozjazdów zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów oraz skróci czas podróży. Ten projekt, to tylko jedna z ponad 190 inicjatyw prowadzonych przez zarządcę infrastruktury w zakresie poprawy bezpieczeństwa na sieci kolejowej. Rozjazd – newralgiczny element infrastruktury Rozjazdy jako elementy linii kolejowej, na których pociąg zmienia tor są kluczowe dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Wymiana tych elementów infrastruktury kolejowej na nowe pozwala zwiększyć prędkość pociągów przy pełnym zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa. Oprócz wymiany rozjazdów zamontowane zostaną nowe napędy zwrotnicowe, a także zabudowane urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów, bardzo istotne zimą. Dodatkowo w ramach projektu przebudowane zostaną 4 przejazdy kolejowo-drogowe. Modernizacja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Umożliwia to dostosowywanie projektu wykonawczego do uwarunkowań technicznych, bez konieczności zmian zapisów umowy na wykonanie prac. Dzięki temu mniejsze jest ryzyko opóźnienia robót z przyczyn formalnych. Pierwsze rozjazdy już wymienione Województwo kujawsko-pomorskie jest pierwszym z 14 województw objętych „projektem rozjazdowym”. Roboty budowlane rozpoczęto na początku października przy stacjach Aleksandrów Kujawski i Czerniewice. Do tej pory zamontowano tam sześć rozjazdów. Obecnie wymieniane są rozjazdy na odcinku Kutno-Piła Główna. - Od połowy listopada kolejarze pracują na stacjach Otłoczyn i Brzoza Toruńska. Zakończenie robót w tych lokalizacjach planowane jest na drugą połowę grudnia – informuje Żaneta Bąkowska, kierownik kontraktu odpowiedzialna za projekt. Później prace przeniosą się w obręb stacji Kaliska Kujawska, Nieszawa Waganiec, Włocławek Brzezie, Ostrowy i Prądy. – Ważne, że inwestycja nie powoduje dużych utrudnień w ruchu pociągów. O czasowych zamknięciach linii pasażerowie będą informowani na bieżąco – zapewnia Bąkowska. Ponad 100 nowych rozjazdów w regionie W sumie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostanie wymienionych106 rozjazdów, z czego 43 na linii Kutno-Piła Główna, 37 rozjazdów na linii Chorzów Batory- Tczew (stacje: Chełmce, Inowrocław, Inowrocław Rąbinek, Karczyn, Mimowola, Nowa Wieś Wielka oraz Piotrków Kujawski). 28 nowych rozjazdów zyska trasa Poznań Wschód- Skandawa, (stacje: Inowrocław, Janikowo, Jabłonowo Pomorskie, Kołodziejowo oraz Mogilno). Zakończenie inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Polskie Linie Kolejowe planują latem 2015 r. Szybciej i bezpieczniej w całej Polsce Po zakończeniu realizacji projektu „rozjazdowego” we wrześniu 2015 roku nastąpi poprawa stanu infrastruktury kolejowej na 31 liniach kolejowych i 142 posterunkach ruchu w całym kraju, co przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu przejazdu pociągów. W efekcie zwiększy się atrakcyjność transportu kolejowego w zakresie przewozu osób i ładunków. Tym samym pozwoli to również na ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko.

 

Informacje dla mediów:

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rzecznik@plk-sa.pl

tel. 662 114 900