Powrót

180 mln zł na sprawniejszy przewóz towarów na Śląsku i Opolszczyźnie

Krótszy czas jazdy pociągów, większa przepustowość linii i bezpieczny przewóz ładunków to główne efekty ujęte w podpisanej dziś umowie „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle".

- Ważnym celem Krajowego Programu Kolejowego jest poprawa warunków przewozu towarów. Dzięki dziś podpisanej umowie, na trasie Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle pociągi towarowe zwiększa prędkość nawet o 30 km/h z 60 do 90 km/h. Szybciej i częściej pojadą składy m.in. z węglem. Rezultatem prac będą też szybsze połączenia Śląska oraz Opolszczyzny z portami w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. –mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Odnowione mosty

W ramach rewitalizacji linii na odcinku Toszek Północ, Rudziniec Gliwicki, Sławięcice, Stare Koźle zarządca infrastruktury wymieni ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej. Remont 9 przejazdów kolejowo – drogowych i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Istotny wpływ na płyną jazdę składów towarowych będzie miała wymiana 31 rozjazdów.
Sprawniejszą i szybszą jazdę pociągów towarowych umożliwi przebudowa 51 obiektów inżynieryjnych. Odnowione będą m.in. mosty nad Kanałem Gliwickim (o długości 67 m) i Kanałem Kędzierzyńskim (o długości 41 m). Prace obejmą łącznie 5 mostów i 18 wiaduktów oraz 28 przepustów. PLK oraz wyremontują także 10 nastawni kolejowych.

- Realizacja projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni lepsze i sprawniejsze połączenie Rybnickiego Okręgu Węglowego z polskimi portami. Przyczyni się również do dalszego rozwoju gospodarczego województwa śląskiego i opolskiego mówi Grzegorz Kupczyk, burmistrz Toszka.

Sprawniejszy transport towarów

Poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom, w tym remontom szlaków, wyjazdów ze Śląska, dojazdów do portów - poprawia się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych. Istotnie wpływa to na wzmocnienie efektywności i konkurencyjności kolei względem innych środków transportu.

Wartość podpisanej 23 października umowy „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle" to 181 775 000,00 zł (netto). Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace zrealizuje firma PORR S.A. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017–2019.

Inwestycja w liczbach:

Przebudowa obejmuje:
• 40 km linii kolejowej
• 18 wiaduktów
• 5 mostów
• 28 obiektów inżynieryjnych
• 9 przejazdów kolejowo-drogowych
• 10 nastawni kolejowych 

 

Kontakt dla mediów:
 Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 tel.: (22) 473 30 02
tel.: e-mail: rzecznik@plk-sa.pl