Kolejowe korytarze towarowe RFC

Korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Obowiązek ich wdrożenia wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy, a ich główną rolą jest usprawnienie przepływu towarów na międzynarodowych sieciach kolejowych przebiegających przez kilka państw członkowskich.

C-OSS – Korytarzowy punkt kompleksowej obsługi

Istotnym elementem każdego korytarza jest funkcjonowanie punktu kompleksowej obsługi, tzw. C-OSS (ang. Corridor One-Stop Shop), gdzie wnioskodawca składa wniosek o przydział trasy i otrzymuje na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w korytarzu towarowym. C-OSS przyjmuje też wnioski o przydział tras w trybie ad hoc w ramach udostępnionej mu przez zarządców infrastruktury rezerwy zdolności przepustowej, a także przydziela trasy wstępnie ustalone, co znacznie usprawnia organizację ruchu pociągów towarowych.

Oferta prezentowana w ramach europejskich korytarzy towarowych ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie przewozem towarów koleją, ułatwić wymianę handlową, poszerzyć rynki zbytu oraz zacieśnić współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów.