Utrzymanie pojazdów kolejowych

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiące załącznik do uchwały Nr 951/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2022 r. wraz z uchwałą Nr 1011/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. wprowadzającą zmianę, są dokumentem związanym z procedurą Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzaniem Utrzymaniem” i wchodzą w życie od dnia  1 stycznia 2023 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących obsługi wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można uzyskać pod adresem e-mail: cezary.musial@plk-sa.pl lub pod numerem telefonu (22) 473-36-57, kom. (48) 502 215 459