Utrzymanie pojazdów kolejowych

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowane jako tekst jednolity stanowiący  załącznik  do uchwały Nr 226/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 kwietnia 2021 r. są dokumentem związanym z procedurą Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzaniem Utrzymaniem” i wchodzą w życie od dnia 21 maja 2021 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących obsługi wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można uzyskać pod adresem e-mail: cezary.musial@plk-sa.pl lub pod numerem telefonu (22) 473-36-57, kom. (48) 502 215 459