„Wykaz urządzeń i elementów, przeznaczonych do stosowania na sieci trakcyjnej dla których wymagana jest weryfikacja” został usunięty po upływie okresu przejściowego, w związku z wprowadzeniem procedury SMS PW-17. Obecnie obowiązuje „Wspólna Lista Dopuszczeń wydanych wg. Procedury SMS PW-17 oraz procedur wcześniejszych - branża elektroenergetyki” w zakładce Energetyka.