Powrót

Znak graficzny PLK-i

Na podstawie przeprowadzonego sondażu wśród pracowników i wszystkich zainteresowanych losami logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie informujemy, że zdecydowaliście Państwo, iż obecnie używany znak firmowy zostanie zmodyfikowany.  Modyfikacja polegać będzie na usunięciu z obecnie używanego znaku skrótu "PKP" oraz "S.A." Nowe logo będzie obowiązywać po opracowaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.