Powrót

Zakończenie kontraktu.

W dniu 13 listopada 2007 roku w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się uroczysta sesja połączona z konferencją prasową związaną z zakończeniem kontraktu „Nadzór nad zaprojektowaniem i wybudowaniem dwóch wiaduktów dla zwierząt nad torami linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin – granica państwa” w ramach projektu  nr 2000/PL/16/P/PT/003 „ Modernizacja linii kolejowej  E20, odcinek  Rzepin – granica państwa”. współfinansowanego z Funduszu Spójności.