Powrót

Za 53 mln zł powstają bezkolizyjne skrzyżowania na linii Koluszki - Łódź

Budowa wiaduktu, Gałkówek, w wykopie powstają mury oporowe, w tle pociąg na torach fot. Łukasza Bryłowski

W Gałkowie i Andrespolu powstają tunele drogowe pod torami dwóch linii: Łódź Fabryczna - Koluszki oraz Łódź Kaliska - Dębica. Zwiększy się bezpieczeństwo podróży koleją i sprawniejszy będzie system komunikacji drogowej w aglomeracji łódzkiej. Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe, przez które codziennie przejeżdżało kilkadziesiąt pociągów i tysiące samochodów. Prace odbywają się przy utrzymanym ruchu pociągów.

W Andrespolu tunel będzie miał ok. 200 metrów długości i ok. 12 m szerokości. Odcinek pod torami będzie liczył ok. 36 m. Już wykonano pierwszy segment betonowej obudowy tunelu pod torem linii Łódź Fabryczna - Koluszki. Równolegle postępuje przebudowa sieci telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowych pod oboma liniami. Następnie rozpocznie się betonowanie konstrukcji pod torami linii Łódź Kaliska - Dębica. W czasie prac podróżni mają zapewnione przejście w poziomie szyn, które umożliwia korzystanie z peronów przystanku Bedoń. Przygotowane są objazdowe trasy dla samochodów.

W Gałkowie tunel będzie miał 300 metrów długości i 11 metrów szerokości. Odcinek pod torami będzie liczył ok. 30 m. Widać zbrojenie i betonowanie ścian oporowych przy drogach dojazdowych. Powstaje żelbetowa ściana wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Kończy się budowa konstrukcji nośnej wiaduktu. Możliwy będzie przejazd pociągów podczas dalszych prac.

Wartość inwestycji w Gałkowie to ok. 23,6 mln zł netto, w tym wkład Gminy Koluszki to ok. 6,5 mln zł netto, Powiatu Koluszkowskiego 6,5 mln zł netto, a PLK ok. 10,5 mln zł netto. W Andrespolu wartość inwestycji to ok. 29,9 mln zł. PLK przeznaczą 18,6 mln zł netto, Gmina Andrespol 11,3 mln zł netto. Zadania dofinansowane są ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane jest zakończenie obu inwestycji w II kw. 2023 r.

Bezpieczniej na kolei i na drogach

Budowa tuneli drogowych w Andrespolu i Gałkowie wpisuje się w realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg.

W województwie łódzkim w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” wybudowano już wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach. Na sieci kolejowej wybudowanych zostanie ponad 20 bezkolizyjnych obiektów. Cały projekt ma wartość ok. 300 mln zł netto.

W ostatnich latach na terenie województwa łódzkiego PLK zbudowały również bezpieczne dojścia podziemne do peronów. Tunele dla pieszych, które jednocześnie usprawniły komunikację w mieście powstały m.in. w Łowiczu, Pabianicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

Bezpieczne skrzyżowania powstają także w ramach innych projektów Krajowego Programu Kolejowego m.in. na modernizowanych liniach: Poznań - Warszawa, Kraków - Rzeszów, Warszawa - Białystok i Warszawa - Lublin. Inwestycje są współfinansowane ze środków budżetowych oraz w ramach projektów unijnych.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02