Powrót

Wygodniej na stacji w Bochni. Coraz krótsza podróż do Krakowa i Rzeszowa

Inwestycja obejmuje modernizację blisko 140 km torów. Po zakończeniu prac, czas przejazdu najszybszym pociągiem między Krakowem a Rzeszowem wyniesie ok. 90 minut. Składy pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. W ramach prowadzonych robót, przebudowanych i wybudowanych zostanie łącznie 139 wiaduktów, mostów i estakad. 


Nowe oblicze stacji Bochnia

Szybsza podróż pomiędzy stolicami Małopolski i Podkarpacia, to nie jedyne korzyści z kolejowej inwestycji. PLK zadbały również o komfort podróżnych. Duży zakres zmian widać na stacji Bochnia, gdzie wybudowane zostało przejście podziemne, łączące dwie części miasta podzielone linią kolejową. Nowe oblicze zyskały również perony, wyposażone w wiaty, ławki, system nagłośnienia i informacji pasażerskiej. Stacja została w pełni dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zamontowano m.in. windy, a także podwyższono perony, dzięki czemu łatwiej jest wsiadać i wysiadać z pociągu. 

Prace modernizacyjne w Bochni wpłynęły znacząco na funkcjonalność układu komunikacyjnego miasta. W ciągu ulicy Krzeczowskiej powstał wiadukt kolejowy, który zastąpił dotychczasowy przejazd, co pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu samochodowego w rejonie miasta. Diametralna poprawa nastąpiła również po przebudowaniu obiektu w ciągu ul. Wygoda, gdzie pierwotnie odbywał się ruch wahadłowy. Obecnie istnieje możliwość jednoczesnego przejazdu samochodów w obu kierunkach. Również zmodernizowane obiekty inżynieryjne, w ciągu ul. Wodociągowej i ul. Majora Bacy, stały się wygodniejsze dla użytkowników.

Zmodernizowany przez PKP S.A. dworzec kolejowy w Bochni został oddany do użytku w kwietniu 2012 r. Prace remontowe objęły m. in. odnowienie elewacji, wymianę dachu, drzwi i okien oraz wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych. Budynek zyskał nowoczesną i bardziej przyjazną przestrzeń pasażerską, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano także pomieszczenie dla matki z dzieckiem. Z myślą o bezpieczeństwie podróżnych, w obiekcie został zainstalowany nowoczesny monitoring. 


W drodze do przyśpieszenia 

Obecnie prowadzone są intensywne prace na czterech stacjach: Tarnów Mościce, Tarnów, Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Już na początku kwietnia rozpocznie się wzmacnianie podłoża na szlaku Ropczyce – Sędziszów Małopolski. Na pozostałych odcinkach trwają roboty związane z przebudową dróg oraz prace okołotorowe. Wybudowane zostaną także 4 nowe wiadukty drogowe (m.in. w Woli Rzędzińskiej, w ciągu drogi powiatowej Wola Rzędzińska – Ładna – Skrzyszów). 

Wśród ważniejszych obiektów na obszarze modernizowanej linii zaplanowano także przebudowę wiaduktów kolejowych w Tarnowie w ciągu Al. Tarnowskich i ul. Gumniskiej. W miejscu przewidzianych do likwidacji 2 przejazdów kolejowych kat. A w miejscowości Czarna i Grabiny (w ciągu dróg powiatowych) wybudowane zostały wiadukty kolejowe. W ramach projektu modernizowany jest system i urządzenia odpowiedzialne za bezpieczny i sprawny przejazd pociągów. Powstaną również dwa Lokalne Centra Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS), które pozwalają przygotować i obsługiwać kursowanie pociągów na dłuższych odcinkach linii.


Ekologia

Przebudowa linii to również zmniejszenie emisji hałasu oraz drgań akustycznych do środowiska dzięki zastosowaniu m.in. szyn bezstykowych. Dodatkowo hałas ograniczają ekrany akustyczne, ustawione w miejscach wyznaczonych na podstawie badań. Aby linia kolejowa nie była barierą dla zwierząt, przepusty pod torami zostały dla nich tak dostosowane, że pełnią role przejść. 


Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239