Powrót

Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych

Głównym celem Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych jest spektakularna poprawa warunków przewozu towarów, uzyskana dzięki dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójna sieć połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. Remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, są możliwe dzięki konsekwentnym działaniom Polskich Linii Kolejowych realizowanym zgodnie z przyjętą strategią. 

- Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych to dwanaście punktów. Jedenaście z nich dotyczy zasad współpracy z wykonawcami, dwunasty – poprawy stanu infrastruktury dla przewoźników towarowych. To nasz strategiczny cel. Dzięki WOIK będziemy mogli sprawnie zrealizować stawiane przed zarządcą infrastruktury zadanie: do 2023 r. efektywnie wydać 67 mld zł na polskie tory tak, aby przez kolejne dziesięciolecia kolej była konkurencyjnym i dochodowym środkiem transportu – mówi Andrzej Filip Wojciechowski prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Gwarancją sprawnej realizacji WOIK jest m.in. wprowadzenie przetargów dwustopniowych, czy dodatkowe, poza ceną, kryteria oceny ofert. Dzięki temu realizacja zadań obarczona jest mniejszym ryzykiem ze strony wykonawcy. Ponadto dla wykonawców inwestor przygotował szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie na wymagającym rynku: zaliczki na kontrakt (przedpłaty), zapłatę za materiały na placu budowy, płatności częściowe za wykonane prace.

Obowiązek przygotowania profesjonalnych harmonogramów realizacji projektu oraz efektywniejsze monitorowanie inwestycji ogranicza opóźnienia prac. Inwestycje są w większym stopniu skoordynowane z rozkładem jazdy, co usprawnia realizację prac oraz prowadzenie ruchu pociągów.

Tarcza PLK to jakość i roszczenia

Zarządca infrastruktury gwarantuje bardzo dobrą jakość prac w trakcie WOIK. Obecnie inwestor korzysta z 16 laboratoriów jakościowych GDDKiA. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano 1,5 tysiąca badań jakości, lecz wraz ze wzrostem skali inwestycji, przewidywany jest 10-krotny wzrost liczby badań. Dlatego PLK kupuje 12 mobilnych laboratoriów do kontroli inwestycji oraz zbuduje Centralne Laboratorium Badawczo – Rozwojowe, które usprawni kontrole jakości inwestycji i poszerzy katalog badań. 

Sprawne zarządzanie roszczeniami zwiększa kontrolę nad publicznymi pieniędzmi i ogranicza ryzyko niewykorzystania unijnych dotacji. W centrali PLK utworzono pion ds. roszczeń – to prawnicy i inżynierowie z ekspercką wiedzą oraz dedykowane osoby w regionach. Ich zadaniem jest sprawne i rzetelne rozpatrywanie roszczeń według stworzonej i przyjętej procedury zarządzania roszczeniami. 

Poszerzenie rynku i  współpraca z wykonawcami. PLK wprowadza nową formę dialogu z uczestnikami procesu inwestycji kolejowych i tworzy radę z udziałem firm i liderów branży kolejowej, którzy podzielą się doświadczeniami w zakresie usprawnienia procesu inwestycyjnego. PLK zabiega także o poszerzenie rynku wykonawców przez aktywną promocję oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Konsekwentne działania w ramach Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych przyniosą skokową poprawę warunków dla przewoźników towarowych. To oni są kluczowym partnerem biznesowym zarządcy infrastruktury. Transport towarów koleją jest bezpieczny, ekologiczny i będzie bardziej konkurencyjny. 

Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych to 12 działań w 5 obszarach inwestycyjnych:
- Usprawnienie przetargów
- Poprawa współpracy z wykonawcami
- Profesjonalizacja PKP PLK
- Tarcza PKP PLK (dbałość o jakość i sprawne rozpatrywanie roszczeń)
- Rewolucja w przewozach towarowychKontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239

Pliki do pobrania