Powrót

W Jasienicy Mazowieckiej otwarto nowe przejście pod torami

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudowały w Jasienicy Mazowieckiej nowe 26-metrowe przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów. Nowy obiekt zapewnia bezpieczne i komfortowe dojście na przystanek kolejowy mieszkańcom zachodniej części miejscowości. Zamontowano czytelne oznakowanie i oświetlenie. PLK zbudowała także nową drogę dojazdową łączącą ulicę Brzozową z Okopową - co dodatkowo usprawni komunikację. Koszt inwestycji w Jasienicy Mazowieckiej to 3,5 mln zł.

- Nowe przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów w Jasienicy Mazowieckiej to kolejny obiekt na Mazowszu, który zapewnia bezpieczną komunikacje w obrębie linii kolejowych. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań na terenie całego kraju, a tym samym poprawa bezpieczeństwa, to jeden z celów Krajowego Programu Kolejowego - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają poziom bezpieczeństwa budując przejścia podziemne, wiadukty i tunele kolejowe. Na linii Rail Baltica, na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – Małkinia to łącznie 29 bezkolizyjnych obiektów. Ponad połowę oddano już do użytku – powiedział Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja w Jasienicy Mazowieckiej została zrealizowana w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” współfinansowanego z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Wartość inwestycji to 3 496 742,28 zł netto.

PLK zwiększają liczbę bezkolizyjnych skrzyżowań na Rail Baltica

Bezpieczne przejścia pod torami będą także służyć mieszańcom innych miejscowości położonych na trasie Rail Baltica, Warszawa-Białystok. Jeszcze w tym roku zostanie oddany obiekt w Łochowie. Zrealizowano także większość robót przy budowie przejścia podziemnego na stacji w Małkini. W ramach projektu PLK wybudują także bezkolizyjne skrzyżowania w Tłuszczu, Kobyłce (2), Toporze, Łochowie (2) Małkini, Mokrej Wsi i Zielonce. Nowe obiekty zdecydowanie usprawnią komunikację w regionie.

Dzięki zrealizowanym już inwestycjom istotnie wzrósł poziom bezpieczeństwa i komfort podróży koleją. Mieszkańcy korzystają z 9 nowych przejść podziemnych na stacjach i przystankach w Zielonce (2), Kobyłce, Kobyłce Ossów, Wołominie (2), Tłuszczu, Łochowie oraz Ostrówku Węgrowskim. Bezpieczny i sprawny przejazd przez tory zapewniają oddane do użytku bezkolizyjne obiekty - wiadukty i tunele w Warszawie Rembertowie (2), Zielonce (2), Wołominie (2), Szewnicy i Urlach.

,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada
za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414