Powrót

UTK otrzymał od PLK projekt nowego cennika dostępu do infrastruktury

W rozkładzie jazdy 2013/2014 utrzymana zostanie zniżka na przewozy intermodalne w wysokości 25%. Dodatkowo Zarząd zdecydował o przyjęciu zerowej marży do cennika na 2014 rok, co dodatkowo obniży koszty przewoźników. Zarząd bierze pod uwagę możliwość utrzymania tego poziomu marży w kolejnych latach, w zależności od zapewnienia finansowania na działalność operacyjną spółki ze środków publicznych. Zarząd przychylił się również do rekomendacji Rady Przewoźników w zakresie utrzymania maksymalnej masy pociągu na poziomie 3000 ton.   - Jeszcze nigdy w ciągu ostatniej dekady transport kolejowy nie miał przed sobą tak dobrej perspektywy. Dzięki obniżeniu i stabilizacji opłat przewoźnicy towarowi będą w stanie podpisywać wielomilionowe kontrakty i skutecznie konkurować z transportem drogowym. Najbliższe lata będą należały do przewoźników towarowych – mówi Remigiusz Paszkiewicz, prezes PLK.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kierując się zasadą transparentności, prezentują dokument na swojej stronie internetowej. Informacje dla mediów

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rzecznik@plk-sa.pl, tel. 662 114 900