Powrót

Umowa na pełnienie nadzoru nad modernizacją linii Warszawa – Gdynia, obszar LCS Iława, LCS Malbork podpisana

Kontrakt o wartości 12 999 830,00 PLN netto (15 989 790,90 PLN brutto) obejmuje nadzór, administro-wanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót, wyłonionymi w ra-mach odrębnych przetargów. Umowę podpisali: •    w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
1.    Piotr Borys – zastępca dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji,
2.    Jerzy Litka – Dyrektor Projektu w zespole ds. modernizacji linii kolejowej E65/CE-65 na od-cinku Warszawa-Gdynia na obszarze LCS Iława i LCS Malbork w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
•    w imieniu Konsorcjum w składzie: EGIS Poland Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Halcrow Group Li-mited:
1.    Cezary Saganowski – Prezes Zarządu. Głównym zadaniem Wykonawcy umowy jest  nadzór prowadzony w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nad realizacją inwestycji związanej z projektem pn. „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława i LCS Malbork" w celu osiągnięcia zakładanych efektów i wskaźników nadzorowanego projektu.
Usługa obejmuje  nadzór, administrowanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót, wyłonionymi w ramach odrębnych przetargów. Konsorcjum świadczyć będzie w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełen zakres usług związanych z nadzorem nad realizacją umów zawartych w wyniku przetargów. W ramach inwestycji na terenie LCS Iława i LCS Malbork wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie wiele obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej takich jak mosty, przejścia i kładki dla pieszych, wiadukty, przepusty, a także perony, wiaty peronowe, ekrany akustyczne i drogi dojazdowe. Celem Projektu „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Iława, LCS Malbork" jest zwiększenie komfortu podróżowania, podniesienie standardu bezpieczeństwa, a także zasadnicze skrócenie czasu przejazdu na obszarze Lokalnych Centrów Sterowania Ruchem Kolejowym Iława i Malbork, obejmujących odcinek trasy od stacji Zajączkowo Lubawskie do stacji Szymankowo.

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko