Powrót

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 68 z dnia 6 maja 2009 r., części poświęconej umowom międzynarodowym opublikowane zostały dwa bardzo ważne dokumenty, na ukazanie się których w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oczekiwano od końca lutego 2008 roku. 1)  W pierwszym z nich (Poz. 577 Dz.U. Nr 68/2009), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podał do powszechnej wiadomości, że dnia 26 lutego 2008 roku we Frankfurcie nad Odrą została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, w brzmieniu podanym w tym ogłoszeniu. 2)  W drugim dokumencie Minister Spraw Zagranicznych w Oświadczeniu rządowym z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r. (Poz. 578 Dz.U. Nr 68/2009) oświadczył, że zgodnie z art.23 ust. 2 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 maja 2009 roku. więcej