Powrót

Trzy kwadranse szybciej koleją z Katowic do Krakowa

Modernizacja linii na odcinku Sosnowiec Jęzor – Kraków Towarowy nabiera tempa. 14 lutego wpłynął do wojewody małopolskiego wniosek o pozwolenie na budowę – a kolejne roboty budowlane rozpoczną się w maju.

 – Jeśli pozwolenie na budowę zostanie przez wojewodę małopolskiego wydane do połowy kwietnia
(z rygorem natychmiastowej wykonalności), to wykonawca planuje wejść na plac budowy – na odcinek od Zabierzowa do Krakowa Mydlniki – od początku maja – informuje kierownik kontraktu Rafał Maras. – Pierwsze planowane prace związane będą z modernizacją sieci trakcyjnej: na szlak wyjedzie palownica – maszyna przystosowana do wbijania fundamentów (w postaci pali) słupów podtrzymujących sieć trakcyjną.

Modernizacja linii E30 z Sosnowca Jęzora do Krakowa Towarowego  polega na całkowitej przebudowie lub wymianie  wszystkich elementów infrastruktury kolejowej. W praktyce wiąże się to
z budową od nowa wszystkich torów, peronów, wiaduktów, systemu sterowania ruchem kolejowym, oświetlenia czy sieci trakcyjnej. Przewidywany koszt modernizacji linii liczącej ponad 58 km to około 1,4 mld zł netto.

Zakończenie robót, prowadzonych w systemie „projektuj i buduj”, planowane jest na czerwiec 2014 r.


Linia kolejowa E 30, której częścią jest trasa Sosnowiec Jęzor – Kraków Towarowy, to część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Medykę i Lwów do Kijowa. Polski odcinek tej linii liczy 677 km i łączy najważniejsze ośrodki ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

Celem modernizacji linii E 30 jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych, wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych
z prędkością maksymalną 120 km/h.

Pełna nazwa projektu:

POIiŚ 7.1-11.1 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
rzecznik prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 33 640
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl
Opracowanie: KOW Sp. z o.o.