Powrót

Tory z Zawiercia do Jaworzna na nowo

Prace na tym odcinku trwają od połowy ubiegłego roku i obejmują 4 linie kolejowe tworzące ciąg towarowo-pasażerski pomiędzy Zawierciem, Dąbrową Górniczą i Jaworznem, który z kolei jest częścią najszybszego połączenia z Warszawy do Katowic. To jedna z najważniejszych tras w regionie o łącznej długości 92 kilometrów. 
Od początku realizacji inwestycji  obejmującej wymianę wszystkich torów wraz z pozostała  infrastrukturą: siecią trakcyjną, przejazdami kolejowymi, peronami, mostami, wiaduktami i przepustami oraz systemem sterowania ruchem pociągów, wyremontowano już 32 kilometry torów i 3 przejazdy. Wymieniono również 99 rozjazdów Do użytku został oddany peron przy dworcu Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, a obecnie trwa przebudowa kolejnych 7 peronów. Odnowiono także 14 kilometrów sieci trakcyjnej oraz 40 obiektów inżynieryjnych. 

Modernizowana trasa pełni bardzo ważną funkcję komunikacyjną w regionie - pozwala na wjazd do Katowic pociągów regionalnych i pośpiesznych w stronę Częstochowy i Warszawy, a także jest kolejową obwodnicą towarową Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Jej remont usprawni połączenie między województwem śląskim a centralną i północną Polską.

Dzięki rewitalizacji możliwe będzie przywrócenie maksymalnych prędkości: 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych na liniach. Pasażerowie podróżujący na tej trasie zaoszczędzą sporo czasu, gdyż docelowo podróż z Warszawy do Katowic potrwa niewiele ponad 2 godziny. Podwyższy się także komfort i bezpieczeństwo podróży. 

Cała inwestycja, której wartość wynosi 365,6 milionów złotych, potrwa do połowy przyszłego roku. 31 marca 2014 roku projekt dostał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 32 710 46 13

Pliki do pobrania