Powrót

Szybką koleją przez północną część Mazur

Nowe tory, konstrukcja peronu i elementy sieci trakcyjnej_fot. Damian Strzemkowski

Z Olsztyna do Ełku poniżej 2 godzin

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii kolejowej nr 38 Ełk – Giżycko – Korsze zwiększy możliwości kolei w województwie warmińsko-mazurskim. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni elektryfikacja linii, która jest jednym z istotnych elementów modernizacji. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co przełoży się na krótszy czas przejazdu. Trasa Ełk – Korsze zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu planowany po pracach to poniżej 2 godz.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Victor Energy Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i budowę nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”. Wartość kontraktu to 233 mln zł netto. Prace zostaną zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy.

W ramach zadania przy linii kolejowej wybudowanych zostanie pięć dodatkowych podstacji trakcyjnych do zasilania powstającej właśnie sieci trakcyjnej na modernizowanej linii kolejowej. Zwiększy to możliwości linii kolejowej nr 38 i pozwoli na przejazd większej liczby pociągów w tym samym czasie na trasie. Obiekty powstaną w Woszczelach, Wydminach, Giżycku, Martianach i Linkowie. Działanie to pozwoli również uzyskać wyższą i stabilną prędkość przejazdu dla pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz pociągów towarowych do 120 km/h.

Trwa przebudowa trasy Ełk – Giżycko – Korsze. Na realizowanym od marca 2022 roku odcinku Ełk – Giżycko na 30 kilometrach długości z 50 km wykonawca ułożył już nowy tor i zamontował słupy, na których rozwieszona zostanie sieć trakcyjna. Na stacji w Giżycku jest już konstrukcja nowego przejścia pod torami i budowane są konstrukcje peronów. Nowe platformy powstają również w Starych Juchach, Wydminach, Siedliskach i Woszczelach. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na drugim odcinku trasy od Giżycka do Korsz, który realizowany jest od października 2023 roku, wykonawca gromadzi materiały i dokonuje rozbiórki starych elementów torów i konstrukcji peronów. Rozpoczęła się budowa pierwszych obiektów inżynieryjnych – mostu w Giżycku i przepustów na odcinku Giżycko – Kętrzyn. Budowany jest peron na przystanku Niegocin-Wilkasy.

Cały projekt zakłada modernizację ok. 100-kilometrowej trasy Ełk – Korsze. Dzięki inwestycji podróżni zyskają dostępniejszych 14 stacji i przystanków. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach inwestycji wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewni przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych oraz obiektów inżynieryjnych m.in. mostów i wiaduktów. Przewidziano bezkolizyjne skrzyżowania w Giżycku, Wydminach i w Sterławkach Wielkich oraz przejście podziemne dla pieszych na ul. Unii Europejskiej w Giżycku. Sprawny ruch pociągów umożliwi lokalne centrum sterowania w Korszach.

Realizacja całego projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” została zaplanowana do I kw. 2026roku. Wartość zadania, które realizuje firma Aldesa na odcinku Ełk – Giżycko to 649 mln zł netto. Dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 499 mln zł. Wartość prac, które realizuje firma Torpol na odcinku Giżycko – Korsze to 876 mln zł netto i zostaną przeprowadzone dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy.

Kontakt dla mediów:
Martyn Janduła
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 571 370 301