Powrót

Szybciej z Wrocławia do Kłodzka i Międzylesia

Aktualnie trwają prace na odcinku pomiędzy Kłodzkiem Nowym a Międzylesiem. Ich zakres wymagał całkowitego zamknięcia tego odcinka linii, dlatego od 14 kwietnia do 16 maja przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Informacje o zmianach ujęte są w rozkładzie i podawane na stacjach i przystankach. 

Na linii wykonywane są roboty torowe na odcinkach Kłodzko Nowe - Gorzanów oraz Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Przedmieście - Domaszków. W kilku lokalizacjach na w/w odcinkach przeprowadzona jest naprawa torów, obejmująca wymianę szyn, podkładów oraz mostownic. Głównym efektem będzie likwidacja ograniczeń prędkości pociągów i przywrócenie możliwości jazdy 80 km/h. Wartość robót wynosi ok. 4,8 mln zł (brutto). Wykonawcą jest firma SKANSKA. 


100 km/h między Bardem Śląskim a Strzelinem 

Zarządca infrastruktury zaplanował także naprawę odcinka linii pomiędzy Strzelinem a Bardem Przyłęk. Od czerwca do października będzie prowadzony remont toru nr 1. Na odcinku 46 km zostaną wymienione szyny, podkłady i oczyszczony tłuczeń. Kierowcy zyskają lepszy standard przejazdu przez tory, gdyż PLK naprawi jezdnię na 17 przejazdach. 

Głównym efektem prac będzie likwidacja ograniczeń prędkości. Pociągi na wyremontowanym torze będą mogły osiągać prędkość 100 km/h. Zakres prac na jednotorowym odcinku linii, pomiędzy Strzelinem a Kamieńcem Ząbkowickim, zaplanowano w okresie wakacyjnym - do 3 września. 

Koszt robót wyniesie 20,6 mln zł (brutto). Wykonawcą robót jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej Dolkom z Wrocławia.


Kłodzko Miasto – nowe możliwości kolei

Zarządca infrastruktury zamierza również przebudować tory na stacji Kłodzko Miasto. Dzięki temu, pociągi będą mogły tu kończyć i zaczynać kursy. Do końca roku ma powstać projekt budowlany oraz pozyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji umożliwiających realizację robót. Obecnie trwa ocena ofert, złożonych na wykonanie prac projektowych.

Prace na trasie Wrocław – Kłodzko – Międzylesie to kolejne działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rzecz poprawy sieci kolejowej na Dolnym Śląsku. Od 2015 r. do końca br. zarządca infrastruktury przeznacza na prace na terenie woj. dolnośląskiego ponad 600 mln zł. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  668 679 414