Powrót

Szybciej z Warszawy do Krakowa po modernizacji linii Kozłów Starzyny

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku Kozłów – Starzyny o długości 33,339 km wraz z łącznicą nr 570 Psary – Starzyny. Odcinek ten stanowi najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Warszawy z Krakowem przez Centralną Magistralę Kolejową. Linia nr 64 Psary – Kozłów łączy aglomerację krakowską z Warszawą i miastami Polski Północnej, a w przyszłości będzie stanowiła część sieci linii dużych prędkości łączących tzw. ”Y” Wrocław/ Poznań - Łódź - Warszawa. Celem robót budowlanych prowadzonych na tej trasie będzie podniesienie parametrów technicznych linii, tak, aby jadące pociągi mogły rozwinąć prędkość 140 km/h, co w efekcie skróci czas ich przejazdu i poprawi komfort podróży.   Prace rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni i zakończą w 2012 roku. Wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 106 686 510,00 PLN brutto i pochodzi ze środków budżetowych.    

Informacje dla mediów:

Małgorzata Kwiatkowska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

tel.81/472 36 83,

e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl