Powrót

Szybciej i bezpieczniej koleją dzięki 697 nowym rozjazdom

Inwestycja, która polega na montażu 697 nowych rozjazdów znajdujących się na 31 liniach kolejowych i 142 posterunkach ruchu obejmuje swoim zasięgiem 14 województw. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez Polskie Linie Kolejowe. Po zakończeniu projektu rozjazdowego podniesie się komfort podróży, a w miejscach wymiany rozjazdów zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości.

Rozjazd jest kluczowym elementem infrastruktury kolejowej, częścią torowiska umożliwiającą przejazd pociągów z jednego toru na drugi. – Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. Nie jest to bowiem jedna, wielka budowa, ale 697 mniejszych rozlokowanych w całej Polsce. Każdy wymieniany rozjazd jest odrębnym placem budowy, gdzie roboty prowadzi się pod czynnym ruchem pociągów. Dlatego też trzeba wszystko sprawnie i odpowiedzialnie zorganizować, aby niedogodności wynikające z montażu nowej infrastruktury były jak najmniejsze dla przewoźników, a co za tym idzie, dla pasażerów – tłumaczy Józef Matuszczak, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych. 

Nowe rozjazdy wyposażone są w urządzenia elektrycznego ogrzewania, co zapewni ich sprawną eksploatację zimą. Ponadto w ramach inwestycji na zlecenie PLK wymieniono ponad 33 km torów oraz zamontowano 864 napędy zwrotnicowe. – Dzięki inwestycjom Polskich Linii Kolejowych zdecydowanie poprawi się komfort jazdy i skróci czas spędzany w podróży. Ruch kolejowy w Polsce jest coraz szybszy, płynniejszy i charakteryzuje się coraz wyższym poziomem bezpieczeństwa – podkreśla Matuszczak.

Prace nad montażem nowych rozjazdów rozpoczęto jesienią 2013 roku. Do końca lipca br. zamontowano już 644, a do zakończenia projektu pozostały do wymiany zaledwie 53 elementy infrastruktury kolejowej. Ostatnie roboty będą prowadzone na początku października w Rejowcu (woj. lubelskie). 

Nowe rozjazdy w komplecie oddane zostały już do eksploatacji w województwach: dolnośląskim (41 rozjazdów), kujawsko-pomorskim (105), małopolskim (51), opolskim (16), pomorskim (14), świętokrzyskim (38), warmińsko-mazurskim (9), wielkopolskim (102) oraz zachodniopomorskim (24). W ciągu dwóch najbliższych miesięcy prace dobiegną końca także w województwach: lubelskim (w sumie 47 nowych rozjazdów), łódzkim (34), mazowieckim (19), podkarpackim (137) oraz śląskim (60). Najwięcej – bo w sumie aż 40 – rozjazdów wymieniono w gminie Żurawica (woj. podkarpackie). – Bezpośrednie efekty wymiany rozjazdów z pewnością przełożą się na szybszy czas przejazdu, a tym samym na komfort i bezpieczeństwo podróżnych korzystających z usług kolei. Inwestycje kolejowe – biorąc pod uwagę nie tylko geograficzne i przestrzenne uwarunkowania – mają silne przełożenie na całą gospodarkę. Żurawica przez wiele lat była jednym z największych suchych portów przeładunkowych w Polsce. Sądzę, że projekt „rozjazdowy” może stać się impulsem, który przyczyni się do rewitalizacji nie tylko zaniedbanego obszaru, ale także do pobudzenia lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w handlu i usługach – uważa Krzysztof Składowski, wójt gminy Żurawica. 


Projekt „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 7.1-71 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Liczby inwestycji:
601,2 mln PLN brutto – taki jest koszt realizacji tzw. „projektu rozjazdowego”, 
697 – tyle rozjazdów będzie zamontowanych w ramach projektu,
642 – tyle urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów zamontowano w ramach projektu,
137 – najwięcej rozjazdów będzie wymienionych w woj. podkarpackim,
40 – aż tyle rozjazdów wymienionych zostało w gminie Żurawica (woj. podkarpackie), 
33 – km torów zostało wymienionych w ramach inwestycji,
31 – na tylu liniach kolejowych wymieniane są rozjazdy,
14 – tyle województw zostało objętych inwestycją.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół Prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414