Powrót

Stacja Brzeg do eksploatacji

Poprawa standardu stacji oraz linii kolejowej Opole - Wrocław to istotna zmiana w warunkach podróżowania dla mieszkańców naszego miasta - powiedział burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński.

Przebudowa stacji Brzeg, rozpoczęła się w grudniu 2008 r. Wraz z przyległymi odcinkami robót, prace objęły ponad 4 km trasy.

W ramach projektu PHARE PL9908.03. Przebudowa i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E30 i C-E30 pomiędzy Legnicą, Wrocławiem i Opolem. zrealizowano m.in. prace torowe w zakresie rozbiórki i budowy 15 km toru. Po demontażu starych, zabudowano 32 nowe rozjazdy. Wykonano montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z system EBILOCK 950. Powstało 18 km nowej sieci trakcyjnej. Wzdłuż torów, w ustalonych miejscach stanęły ekrany akustyczne o łącznej długości 2 800 m.

Dla poprawy obsługi podróżnych, zbudowano dwa perony wyspowe dwukrawędziowe o długości 400 i 256 metrów. Na nich znajdują się utrzymane w dawnej stylistyce lecz poddane renowacji wiaty. Zamontowana jest informacja wizualna - pragotrony i nowe nagłośnienie. Ponadto zmieniła się tzw. mała architektura m.in.: ławki, tablice informacyjne, gabloty i piktogramy.

Dla osób niepełnosprawnych zamontowane są 3 platformy przyporeczowe.

Zlikwidowano zbędne obiekty i wybudowano nowoczesną nastawnię współpracująca z Lokalnym Centrum Sterowania Opole Zachodnie.

Modernizacja objęła przebudowę i remont 14 obiektów inżynieryjnych, w tym budowę 2 nowych oraz remont przejścia pod torami. Prace w zakresie wiaduktów poprawiły także system komunikacji miejskiej Brzegu.

Istotnym elementem prac było przeprowadzenie właściwego odwodnienia stacji, renowacja i przebudowa kolektora.

Modernizacja uwzględniła utrwalenie nieeksploatowanych, ale świadczących o historii kolei na Opolszczyźnie, elementów. Poza renowacją wiat i utrzymaniem stylistyki przejścia pod torami, odnowiono i zabezpieczono stary żuraw wodny.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 4.12.2008 r. podpisały umowę z wykonawcą: "Konsorcjum - Brzeg" w skład którego wchodzą - FEROCO S.A. (Lider) i TORPOL Sp. z o.o. (Partner).

Kontrakt realizowany w trybie "projekt i budowa". Zakończenie robót zaplanowano na 31.03.2011 r. z założeniem oddania do użytkowania do 31.12.2010 r.

Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto.

Stacja Brzeg leży w ciągu III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Drezno-Wrocław - Katowice - Kraków - Kijów, na najstarszej linii kolejowej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Zadanie stanowi ostatni etap modernizacją linii E 30 na odcinku Opole - Wrocław o dł. 71,5km.

   

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.