Powrót

Sprawne podróże koszalińską wąskotorówką dzięki PLK SA

Pociąg na trasie, w tle domy; fot. Łukasz Niedziółko

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki. Wyeksploatowane elementy infrastruktury zyskują drugie życie na „mniejszej” kolei oraz pomagają w promowaniu wiedzy o drogach żelaznych.

Do Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej trafiły niewykorzystywane już przez PLK SA materiały nawierzchni kolejowej o wartości ponad 410 tys. zł. To ponad 4 km szyn wraz z kompletem zamocowań, m.in. śrubami, wkrętami, podkładkami żebrowymi. Działające od 2005 r. Towarzystwo jest zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem na zabytkowej, powstałej w 1898 r., linii kolei wąskotorowej Koszalin - Rosnowo - Bobolice. Przekazane przez PLK SA elementy pozwolą na przeprowadzenie remontu torów na szlaku Manowo - Rosnowo. Szyny na tym odcinku pochodzą w większości jeszcze z XIX w. Wykonanie prac, planowanych na październik/listopad br. zapewni Towarzystwu utrzymanie sprawnych przejazdów kolejką.

Propagowanie tradycji i historii kolei jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Współpraca kolejarzy dużej i małej kolei to nie tylko ochrona zabytkowej infrastruktury, ale także zachowanie w akcji ciekawego taboru. Dzięki działalności wąskotorówek, przy wsparciu PLK SA, nawet najmłodsi mogą w atrakcyjny i przystępny sposób czerpać wiedzę o historii dróg żelaznych. – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regularnie przekazują darowizny organizacjom, które utrzymują zabytkowe połączenia lub udostępniają zwiedzającym przedmioty informujące o historii kolei. Taki właśnie charakter ma obecna darowizna dla Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. –mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Elementy torów to druga darowizna od PLK SA dla Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. W 2020 r. organizacja otrzymała również materiały nawierzchni kolejowej. Przekazane wówczas szyny i elementy mocujące umożliwiły remont 1 km toru w rejonie przystanku Bonin.

Pociągi Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej kursują od lipca do grudnia. Składy są prowadzone lokomotywą spalinową Lxd2, spalinowym wagonem silnikowym MBxd2 oraz lokomotywą parową Px48-3901. W 2022 r. Kolej przewiozła ponad 17 tys. pasażerów. Stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego.

Darowizny – atrakcje, historia, edukacja

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały łącznie ponad 120 razy darowizny instytucjom dbającym o historię kolei oraz placówkom edukacyjnym. W tym roku do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum nr 4 w Sosnowcu trafiły trzy sygnalizatory świetlne – semafory 4-komorowe i jeden semafor 5-komorowy wraz z podstawami. Urządzenia z 1976 r., zdemontowane z rejonu nastawni Imielin, pomogą uczniom w przygotowaniu do zawodu. Muzeum Regionalne w Dębicy otrzymało urządzenia sterowania ruchem kolejowym z lat 50-tych ubiegłego stulecia. Pulpit sterowniczy, aparat blokowy 16-okienkowy, aparat blokowy 4-okienkowy, skrzynia zależności, aparat blokowy z podstawą, dźwignia sygnałowa oraz zastawka nad blokiem z nastawni na zmodernizowanej stacji Kochanówka-Pustków na linii kolejowej Łódź Kaliska - Dębica, posłużą w przyszłych latach budowie stałej wystawy poświęconej dziejom kolejnictwa na terenach Dębicy i okolic.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229