Powrót

"Służba kolei" - nasi bohaterowie

W miniony poniedziałek, 17 grudnia br. w siedzibie Centrali PKP S.A. przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie odbyło się oficjalne zakończenie zainicjowanego w połowie 2007 r. przez Straż Ochrony Kolei konkursu "Służba kolei" Konkurs został zorganizowany dla pracowników spółek grupy PKP, którzy ze względu na szczególne działania lub osiągnięcia przyczynili się do zmniejszenia, ograniczenia lub wykrycia zjawisk i przypadków przestępstw lub innego naruszenia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Celem konkursu było wyróżnienie pracowników Spółek Grupy PKP, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych  i w pociągach. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Wach - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKP S.A., Ks. Ryszard Marciniak - Krajowy Animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy, Józef Hałyk - Komendant Główny SOK i przewodniczący Kapituły Konkursu oraz członkowie Kapituły. W kategorii Bezpieczeństwo przewozów pasażerskich laureatem został Kazimierz Wiśniewski (konduktor Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych), który dzięki posiadanej wiedzy, opanowaniu, jasnej ocenie sytuacji w dniu 8 sierpnia br. uratował życie dziewczynce o imieniu Marta.   W kategorii Bezpieczeństwo infrastruktury i obiektów kolejowych laureatem został Grzegorz Siekawa (starszy specjalista teletechnik w Rejonie Telekomunikacji  -Szczecin), który na przestrzeni ostatnich dwóch lat wielokrotnie przyczynił się do ujęcia sprawców kradzieży mienia kolejowego m.in. 7 września 2006 r. doprowadził do ujęcia sprawców kradzieży kabli telekomunikacyjnych na odcinku Szczecin Dąbie - Reptowo natomiast w dniu 5 listopada 2066 r. na odcinku Szczecin - Szczecin Dąbie dzięki spostrzegawczości Grzegorza oraz podjętej współpracy z funkcjonariuszami SOK został ujęty na gorącym uczynku sprawca kradzieży kabli telekomunikacyjnych. Ponadto kapituła Konkursu postanowiła uhonorować wyróżnieniem Józefa Wysockiego, kierownika pociągu zatrudnionego w Pomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Gdyni, za szczególne osiągnięcia, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach. Pan Józef doprowadził do skazania znanej grupy przestępczej, która nagminnie dokonywała kradzieży w pociągach na szkodę podróżnych na odcinku Iława Główna - Gdynia Główna. Oficjalną część tej wyjątkowej uroczystości zakończyło wręczenie dyplomów i nagród wszystkim wyjątkowym bohaterom przez Prezesa Andrzeja Wacha oraz przewodniczącego Kapituły, Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei Józefa Hałyka.